• costoclaviculare Discus articularis Arm Skuldergördel Skuldergördelns muskler Akromioklavikularled Övre extremitetens skelett Denna anatomirelaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)