• När tillståndet uppstår hos vuxna som har slutat växa utvecklas det som kallas för blir akromegali. (netdoktor.se)
 • Akromegali karaktäriseras av en gradvis tillväxt av händer, fötter och delar av ansiktet så som näsa, öron, haka och läppar. (tlv.se)
 • Det man däremot vet säkert är att andra patienter som producerar för höga nivåer av hormonet (sjukdomen akromegali) är kraftigt drabbade av hjärt- och kärlsjukdom, något som kan kännas motsägelsefullt då brist på hormonet, som tidigare nämnts, sägs öka risken för samma sjukdomar. (vetenskaphalsa.se)
 • Strax före valet rapporterade media om Annica Holmquist, som blivit utförsäkrad trots att hon lider av sjukdomen akromegali och enligt ett flertal läkarutlåtanden helt saknar arbetsförmåga. (blogspot.se)
 • Annica Holmquist lider av sjukdomen akromegali Flera läkarutlåtanden visar att hon saknar arbetsförmåga. (blogspot.se)
 • Godkännandet betyder att vi omgående kan påbörja vår registreringsgrundande fas 3-studie av CAM2029 månadsdepå av oktreotid för behandling av akromegali. (svd.se)
 • CAM2029 baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå och innehåller den aktiva substansen oktreotid som är en syntetisk peptidanalog av det naturliga hormonet somatostatin och används för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer (NET). (svd.se)
 • I vuxen ålder märks akromegali genom att brosket i näsa, ögonbrynsbåge, underkäke, haka eller öron börjar växa, så att de blir större eller ändrar form. (wikipedia.org)
 • Ring din läkare om du har symptom på akromegali eller om symptomen inte förbättras med behandling. (sjukdomarna.se)
 • Signifor studeras också som potentiell behandling av akromegali (onormal kroppslig tillväxt på grund av för mycket tillväxthormon) och neuroendokrina tumörer (hormonproducerande tumörer). (mynewsdesk.com)
 • Endokrin screening med thyroideaprover, U-katakolaminer, IgF 1 (akromegali), och ev könshormoner (manligt/kvinnligt klimakterium) kan behövas. (svettmottagningen.se)
 • En person med akromegali har vanligen underbett med stor, utskjutande haka och kraftigt käkben, tillplattad och liten överkäke, utstående ögonbrynsben, och stor, bakåtlutande panna. (wikipedia.org)
 • Akromegali karaktäriseras av en gradvis tillväxt av händer, fötter och delar av ansiktet så som näsa, öron, haka och läppar. (tlv.se)
 • Detta ger förstoring och förgrovning av vissa ben och vävnader (akromegali), till exempel händer, fötter, tunga, haka och ögonbryn. (socialstyrelsen.se)
 • Resultaten visar att insulinbehandling påverkar nivåerna av IGF-I, vilket är en viktig kunskap så att inte alla katter med högt IGF-I antas ha akromegali. (skk.se)
 • Signifor (pasireotid) för behandling av akromegali ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 november 2015. (tlv.se)
 • Lund - 20 juni 2019 - Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt bolagets Investigational New Drug-ansökan för genomförande av en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, fas 3-studie av CAM2029 subkutan oktreotiddepå för behandling av patienter med akromegali. (svd.se)
 • Den registreringsgrundande studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multinationell, multicenterstudie av CAM2029 i patienter med akromegali som fram till studiestart behandlats med långtidsverkande somatostatinanaloger. (svd.se)
 • CAM2029 har studerats i fyra avslutade kliniska fas 1- och fas 2-studier, och visat positiva resultat i en fas-2 multicenterstudie i patienter med akromegali och NET, inklusive väl bibehållen eller förbättrad sjukdomskontroll i patienter med akromegali såväl som med NET. (svd.se)
 • Studien är en fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter-studie som utvärderar effekt och säkerhet av CAM2029 jämfört med placebo i patienter med akromegali. (svd.se)
 • IGF-I ökade efter insulinbehandling hos alla katter trots det inte fanns några tecken på akromegali. (skk.se)