• Genom oxidation av akrolein bildas akrylsyra (C2H3COOH) som luktar på samma sätt som ättiksyra. (wikipedia.org)
  • Vid denna temperatur bildas också illaluktande akrolein . (wikipedia.org)
  • När glycerol upphettas kan det vid somliga temperaturer bildas en substans som heter akrolein. (unaldi.org)
  • Fettsyrorna lossnar från från sin ryggrad av glycerol, och glycerolet bryts ner till det starkt irriterande ämnet akrolein som luktar bränt fett, sticker i näsan och får ögonen att tåras. (taffel.se)
  • Ingår även i avgaser från förbränningsmotorer och cigarettrök, som kan vara cancerframkallande, men man anser att akrolein i sig inte är carcinogent. (wikipedia.org)
  • Akrolein kan användas som tårgas och är även irriterande för näsan. (wikipedia.org)