• Aperts syndrom, även kallat akrocefalosyndaktyli typ 1 och ACS1, är ett medfött kraniofacialt missbildningssyndrom omfattande missbildningar i skall- och ansiktsskelett samt sammanvuxna fingrar och tår, syndaktyli. (wikipedia.org)
  • Aperts syndrom eller Akrocefalosyndaktyli typ 1 r ett sammanfattande namn p ett antal missbildningar i kranium, ansiktsskelett samt h nder och f tter. (ex-center.org)