• Familjen delas in i sju underfamiljer: Acanthoideae Avicennioideae Nelsonioideae Thunbergioideae ^ Plant index - A, Svensk Kulturväxtdatabas Wikimedia Commons har media som rör Akantusväxter. (wikipedia.org)
  • Acanthus caudatus ingår i släktet akantusar , och familjen akantusväxter . (wikipedia.org)
  • Barleria prionitis ingår i släktet Barleria och familjen akantusväxter . (wikipedia.org)
  • Trichocalyx ingår i familjen akantusväxter. (wikipedia.org)
  • Växterna hör till familjen Akantusväxter, som består av mestadels buskar eller örter. (velvetsteamroller.com)
  • Det är också en medlem av familjen Akantusväxter. (velvetsteamroller.com)
  • akantusar, Acanthus , släkte akantusväxter med ca 30 arter i medelhavsområdet samt i tropiska och subtropiska trakter av främst Afrika och Amerika. (ne.se)