• Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag - vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar - för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. (lu.se)
 • Annan titel: Metoder i kommunikationsvetenskap: Utgivare/år: Lund : Studentlitteratur, 2019 Utgåva Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. (netlify.app)
 • Syftet med Elektra är att samla, publicera och arkivera vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom ramarna för upphovsrättslagens bestämmelser. (finna.fi)
 • Du kan även hitta forskningspublikationer via Google Scholar , som samlar många former av akademiska texter. (lu.se)
 • Om en student förstår varför akademiska texter är så starkt normerade, har hen även troligtvis goda förutsättningar för att följa dessa normer. (tidningencurie.se)
 • Hur man skriver varierar mellan olika ämnen, men det finns också gemensamma nämnare för alla akademiska texter. (lu.se)
 • För att söka efter avhandlingar och forskningsmaterial kan du använda LUBcat och LUBsearch, men handlar det om forskning från Lunds universitet hittar du mycket i Forskningsportalen. (lu.se)
 • Följande avhandlingar har lett till doktorsexamen vid Lunds universitet. (lu.se)
 • Den består av över 40 anställda fördelade på sex universitet och driver projekt i samarbete med akademiska forskare från hela Sverige. (scilifelab.se)
 • Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål 26 apr 2016 Allt mer forskning och undervisning på svenska universitet sker numera på engelska och idag skrivs till exempel nio av tio avhandlingar på Edge HR erbjuder utbildning i svensk arbetsrätt på engelska! (web.app)
 • Disputation (disputationsakt), den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.Om doktoranden godkänts på sina läskurser inom utbildningen, på ett vetenskapligt nöjaktigt sätt författat och adekvat försvarat sin avhandling, avlägger denne därmed doktorsexamen. (netlify.app)
 • I detta nyhetsbrev kan vi också läsa om doktorander som gått i mål och försvarat sina avhandlingar och tagit doktorsexamen. (lu.se)
 • Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. (lu.se)
 • Även forskare och forskningsprojekt kopplade till Åbo Akademi har gett ut publikationer open access via akademiska förlag. (donnerinstitute.fi)
 • Forskningen vid institutionen tar lärdom av och bidrar till genusvetenskapens akademiska traditioner och intellektuella utveckling genom att koppla samman teoretiska ramar med gedigen, rik och reflekterande empirisk analys. (lu.se)
 • Kunskap och intresse för akademiska traditioner. (lu.se)
 • Med Google Scholar kan du söka bland tusentals akademiska uppsatser, avhandlingar och rapporter. (skolspanarna.se)
 • Sök avhandlingar nationellt via SwePub SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. (netlify.app)
 • Några lektioner behandlar särskilt hur du argumenterar trovärdigt och hederligt i akademiska sammanhang. (lu.se)
 • Denna tvärvetenskapliga samling innehåller tusentals e-böcker som täcker ett stort urval av akademiska ämnen och innehåller e-böcker från ledande utgivare. (finna.fi)
 • Många akademiska förlag ger idag författare möjligheten att publicera sina verk open access. (donnerinstitute.fi)
 • Drug Discovery and Development-plattformen vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab DDD) är en nationell infrastruktur för akademisk läkemedelsutveckling med målet att översätta akademiska upptäckter till läkemedelskandidater och kommersialisering. (scilifelab.se)
 • Syftet är att knyta kontakter till gymnasier och att i samarbete med dessa utveckla en kurs om akademiska diskurser för gymnasiestuderande. (tidningencurie.se)
 • VR:s tidning Curie skriver om hur akademiska termer och begrepp kan vara en utmaning att översätta. (web.app)
 • Doktorsavhandling 11 Avhandlingar före 1852, se disputation (diskussion). (netlify.app)
 • I både LIBRIS och LUBsearch går det att filtrera sökningen på avhandlingar. (lu.se)
 • När du har gjort din sökning i LIBRIS, gå till Avgränsa träffmängd i högermenyn och välj Avhandlingar under Typ . (lu.se)
 • Avhandlingar kan även sökas i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. (netlify.app)
 • Fokus på kursen ligger i ämnesfördjupning i historia och på det akademiska skrivandet. (lu.se)
 • Marskalken ska vara Övermarskalken tillgänglig inför akademiska högtider samt eventuella extrainsatta evenemang och bärningar som kan komma att ske under året. (lu.se)
 • Denna innehåller avhandlingar och publicerade artiklar från humaniora och samhällsvetenskap. (gu.se)
 • Översättning: Sammanfattningen av Kerstin Åhmans avhandling Ögonblickets pedagogik, Som auktoriserad translator från svenska till engelska erbjuder jag den unika kombinationen av Språkgranskning av vetenskapliga avhandlingar och artiklar. (netlify.app)
 • Vill du ha hjälp med att komma igång med din skrivuppgift, hitta den akademiska stilen eller få tips på hur du skapar en sammanhängande text? (lu.se)
 • Trilogin utspelar sig vid samma tid som hennes tidigare så kallade Regeneration-trilogi ("Regeneration", "The Eye in the Door" och "The Ghost Road", 1991-1995) som möttes med många lovord, priser och utmärkelser och som sedan dess har blivit föremål för icke få akademiska uppsatser och avhandlingar. (ekstromgaray.se)
 • En utförlig listning av de 100 mest akademiska orden (ordnade efter s.k. akademiskt index , ett mått som speglar ordens frekvens, utbredning och spridning i korpusen). (gu.se)
 • Att referera korrekt är grundläggande i det akademiska skrivandet. (lu.se)
 • Det akademiska skrivandet är en viktig del av alla utbildningar på universitetsnivå eftersom skriven text är det vanligaste sättet att kommunicera vetenskap. (lu.se)
 • Titlar på böcker, avhandlingar och tidskrifter, samt namn på konferenser och liknande, skrivs med stor begynnelsebokstav på alla informationsbärande ord. (web.app)
 • Av tradition prenumererar forskningsbibliotek på akademiska tidskrifter. (liu.se)
 • Dessa akademiska tidskrifter köps in i stora avtal som förhandlas fram i nationella konsortier. (liu.se)
 • För att sedan visa Religionshistorikern Mircea Eliade är en av religionsvetenskapens giganter och har därmed haft en central roll en bra tid i den akademiska kontexten kring utbildningen och forskningen i religionshistoria. (firebaseapp.com)
 • Skrivande är en central del av lärandet och av den akademiska traditionen. (lu.se)