• Den tidigare statliga kommittén för högre utbildning i Ryssland finansierat 240 universitet, akademier och institut, vilket gör Ryssland till en fast land att studera i. (mbastudies.se)
 • 1981 i Hørsholm ) var en dansk matematiker , astronom , professor og rektor ved Københavns Universitet , og direktør for Geodætisk Institut . (wikipedia.org)
 • Vid Uppsala universitet upprättas ett särskilt institut för Central- och Östeuropaforskning. (lagen.nu)
 • Vi har forskningssamarbeten med flera ledande institut och universitet för att identifiera förebyggande insatser som har effekt. (ideerforlivet.se)
 • Översikt över de symboler nordiska akademier, universitet och högskolor använder i Heraldisk tidsskrift bd 12, nr 118, 2018, s. 496-508. (martinsunnqvist.legal)
 • Sekretariatet er plassert hos Institut de France i Paris. (ntva.no)
 • Alla aktörer, företag, föreningar, akademier, institut, organisationer i det civila samhället och myndigheter som är direkt eller indirekt anslutna till vinvärdekedjan är välkomna att gå med prorammet som WiM supportrar . (wineinmoderation.eu)
 • Akademien håller nära kontakt med utländska akademier och lärda samfund och med internationella vetenskapliga organisationer samt främjar även i övrigt internationellt vetenskapligt samarbete. (wikipedia.org)
 • Idéer för livet samverkar strategiskt genom partnerskap med akademier och organisationer som har ett tydligt syfte att förbättra situationen för barn och unga med utgångspunkt i bättre hälsa och ökad trygghet. (ideerforlivet.se)
 • Stockholms musikpedagogiska institut. (huddinge.se)
 • På campus möts du av en mix av studenter och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut: SMI, Widerströmska Gymnasiet och Konstskolan Idun Lovén. (flemingsberg.se)
 • Campusområdet rymmer de fem högskolorna Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. (flemingsberg.se)
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut är det senaste tillskottet i raden av högskolor. (campusflemingsberg.se)
 • Albaniens vetenskapsakademi består av nio vetenskapliga institut och fyra forskningscentrar och har 28 medlemmar, 11 associerade medlemmar och 26 hedersmedlemmar. (wikipedia.org)
 • Pengar skyfflas ned centralt till de olika vetenskapliga institut som har med detta att göra. (klimatupplysningen.se)
 • Gjennom vår deltakelse i CAETS har NTVA fått god kontakt med andre akademier. (ntva.no)
 • Träbyggande naturligtvis sedan länge, men också att hitta och skapa kopplingar och möjliga samarbeten mellan företag, akademi och institut i processen att utveckla en idé eller produkt. (smarthousing.nu)
 • Ett övergripande fokus för Produktionslyftet är att skapa en samordnande effekt inom effektiv produktion i en nationell struktur för kompetensleverantörer, inbegripande institut, högskolor och regionala aktörer samt kompletterande kommersiella aktörer. (hig.se)
 • Danmarks Meteorologiska Institut, DMI, drar tillbaka sin prognos om värmerekord på Grönland i början av augusti. (expressen.se)
 • Campus Flemingsberg är en attraktiv plats för kunskapsintensiva företag som vill etablera sig nära akademier och universitetssjukhuset. (flemingsbergscience.se)
 • Vid tyska och italienska mästarskolor och akademier utbildade han sig i civil och militär arkitektur, samt teckning efter modeller. (wordpress.com)
 • I vissa yrkesmässigt politiskt inriktade akademier och modulärt uppbyggda fort- och vidareutbildningsprogram hör jag sedan många år till den fasta utbildarkåren (bl.a. (empowerment-institut.de)
 • På min inbjudan har forskningsråd, vissa sektorsforskningsorgan och akademier redovisat önskvärdheten av och möjligheter till utbyggnad av forskningen inom skilda områden. (lagen.nu)
 • Den springande punkten i Högskoleverkets skrivelse är frågor som rör högskolans samarbete med rekryteringsbyrån The Naji International Institut of Management Research (NII). (hb.se)