• Ofta används natriumkanal-blockerare (t ex ajmalin, flekainid) för detta ändamål. (ekg.nu)