• Agrobacterium tumefaciens är en jordbakterie som har sitt ursprung hos de gramnegativa bakterierna, Rhizobiaceae. (wikipedia.org)
 • De cirkulära plasmiderna förekommer inom Agrobacterium tumefaciens plasmamembran och är uppdelade i två delar, den ena delen består av gener som kodar för faktorer som överför den andra delen av Ti-plasmiden till en växtcell, det så kallade T-DNA. (wikipedia.org)
 • När Agrobacterium tumefaciens lyckats överföra sitt avancerade T-DNA till den skadade växten uppstår det en överproduktion av växthormonerna, auxin och cytokinin. (wikipedia.org)
 • Några tvåhjärtbladiga växter som Agrobacterium tumefaciens oftast infekterar är tobaksplantan, petuniaplantan, tomatplantan samt raps. (wikipedia.org)
 • Forskare från hela världen, särskilt från USA och Belgien, har utfört studier på Agrobacterium tumefaciens och det finns goda förutsättningar att vi inom en snar framtid inte längre ska behöva bespruta våra växter med insektsdödande bekämpningsmedel som toxin från bakterien Bacillus thuringensis. (wikipedia.org)
 • Detta beror på att Agrobacterium tumefaciens kan hjälpa oss att överföra den gen som kodar för produktionen av det insektsdödande medlet toxin i våra odlingars växtceller. (wikipedia.org)
 • These plants were transformed by Agrobacterium tumefaciens carrying the binary vectors using the floral dip method. (chalmers.se)
 • Agrobacterium tumefaciens med den önskade genen, on-line loradur recept . (apotekvarerpanettet.life)
 • Krongallinfektion, som orsakas av bakterien Agrobacterium tumefaciens, producerar tumörer i plantvävnaden. (grupopedia.com)
 • Äppelträdkrona (Agrobacterium tumefaciens) är en sjukdom orsakad av en bakterie i jorden. (les-jardins-de-sanne.com)
 • Normalt genmodifierar inte forskare växtceller direkt utan låter en jordbakterie som heter Agrobacterium tumefaciens göra jobbet istället. (erikagroth.se)
 • Tidigare erfarenhet av Agrobacterium-medierad och biolistisk transformation, vävnadskultur och molekylärbiologiska metoder applicerade på Eukalyptus är en förutsättning. (varbi.com)
 • 4 Bild 7 Agrobacterium-förmedlad transformation av växtceller Bild 8 Varför ser växtförädlaren behov av genetisk modifiering? (docplayer.se)
 • KOD: Agrobacterium heter ett släkte växtparasiter. (docplayer.se)