• Med ett enkelt salivprov kan man på 10 minuter påvisa förekomst av antikroppar mot Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.) och Porphyromonas gingivalis (P.g. (sbdistribution.se)