• Haemophilus influenzae agglutinationssera är avsedda för användning i kvalitativa agglutinationstester med objektglas och i motimmunelektrofores för. (timedmg.com)
  • Difco Haemophilus Influenzae Antisera rekommenderas för användning vid agglutinationstester på objektglas, för serotypning av, alternativ epinitril apoteket. (apotekvarernettbutikk.life)