• Edström, Maria (2018) Visibility patterns of gendered ageism in the media buzz: a study of the representation of gender and age over three decades, Feminist Media Studies, 18:1, 77-93. (rattviseformedlingen.se)
  • Detta gjorde att Sydsvenskan fick in en insändare från gruppen som menade att jag utsatte dem för "ageism" som var lika illa som sexism eller rasism. (christerljungberg.se)