• I sällsynta fall ses nervsymtom vid afrikansk hästpest. (sva.se)