• Aflatoxin är ett starkt och cancerframkallande gift, ett så kallat mykotoxin, som produceras av mögelsvamparna Aspergillus flavus, A. parasiticus och A. nomius. (wikipedia.org)
 • EU tvingas snart släppa in mandlar, hasselnötter och pistaschnötter med högre halt av det cancerframkallande giftet aflatoxin, efter att FN-organet Codex Alimentarius höjt gränsvärdena från fyra till tio mikrogram per kilo. (wikipedia.org)
 • Foder kontaminerat med det cancerframkallande mögelgiftet aflatoxin B1 har sålts av fodertillverkaren Svenska Foder i Lidköping. (foodmonitor.se)
 • Aflatoxin är ett mycket starkt mögelgift som i större utsträckning drabbar personer i utvecklingsländerna. (greatlife.se)
 • Aflatoxin är även starkt cancerogent. (greatlife.se)
 • Aflatoxin kan påverka levern, njurar och andra organ mycket negativt. (greatlife.se)
 • Toxinerna metaboliseras i levern så att AFB1 blir AFM1 (aflatoxin M1, M för mjölk). (umbraco.io)
 • De kan bland annat bilda mykotoxinerna ochratoxin A och aflatoxin. (umbraco.io)
 • I en av de kontroller som görs på våra produkter fick vi en signal om att två av våra produkter kunde ha för höga halter av Aflatoxin B1 och Ochratoxin A för att godkännas som barnmat. (kardemummagumman.se)
 • Ny forskning på djur visar att tillskott av selen skyddar mot mjältskada orsakad av aflatoxin. (greatlife.se)
 • Den grupp av djur som fick aflatoxin fick tillväxtbesvär, skador på mjälten och de producerade flera inflammatoriska signalmolekyler. (greatlife.se)
 • Aflatoxin M1 kan förekomma i mjölk hos djur som ätit foder innehållandes aflatoxin B1, amoclavs pa apoteket recept. (apotekvarerpanettet.life)
 • Aflatoxin produceras framförallt av svamparna Aspergillus flavus och Aspergillus parasiticus och giftet kan finnas i flera olika grödor men framförallt i jordnötter (en mycket stor andel av kommersiella jordnötssmör innehåller aflatoxin), majs, soja, mjölkprodukter, nötter och sädesslag. (greatlife.se)
 • Aflatoxin B1 är det enda mykotoxin som har lagligt bindande gränsvärde i foder. (umbraco.io)