• Kattklössjuka 0 frågor En självbegränsande bakterieinfektion i regionala lymfkörtlar orsakad av Afipia felis, en gramnegativ bakterie, och Bartonella henselae. (lookformedical.com)