• Många av dessa personer har fördrivits från tidigare lugnare områden i norra Afghanistan så som Kunduz, Badakhshan och Badghis. (migrationsinfo.se)
 • Afghanistan har gått igenom många årtionden av krig och har varit en konfliktzon i många år. (ikff.se)
 • Nu är Afghanistan ett så fredligt land att ungdomarna är mer oroade för klimatet än för krig eller bomber. (blogspot.com)
 • en enhet med mycket varierande arbetsuppgifter och grupperingar som Sverige skickade till Afghanistan. (wikipedia.org)
 • De senaste 13 åren har Sverige gett 6,9 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan. (omvarlden.se)
 • Afghanistan har fyra årstider och kallt med snö på vintern men varmare än i Sverige på sommaren. (blogspot.com)
 • Någon timme senare, när sjukvårdspersonal och medieteam var på plats, sprängdes en andra bomb utanför klubben, en bilbomb.Massood Qiam, som själv var tv-journalist i Afghanistan innan han kom till Sverige och Sveriges Radio, har också intervjuat Tamim Hamid, reporter på Tolo TV och kollega till tv-reportern Samim Faramarz som dödades i attacken, och Arman Farhang från TV1, som skadades i attacken, om det som hände ur deras perspektiv. (podtail.com)
 • Hör hans tankar om situationen för journalister i Afghanistan och tävlingen om nyheter som ibland leder in i döden.På en brottarklubb i Stockholm finns flera av Maalim Abbas adepter som brottats på Maiwand innan de kom till Sverige. (podtail.com)
 • Men en sådan hållbarhetstanke eller idé om att föra över ägarskapet för de svenska biståndsinsatserna, till exempelvis den afghanska staten, saknas nästan helt i Afghanistan, enligt Indevelop. (omvarlden.se)
 • På vilka sätt tror du att IKFF Afghanistan kan göra en skillnad i att adressera grundorsakerna till våld runt om i landet? (ikff.se)
 • Rapporten konstaterar också att de svenska biståndsprojekten i Afghanistan saknar en fördjupad förståelse för fattigdomen i landet. (omvarlden.se)
 • Majoriteten av de barn som flyr från Afghanistan är pojkar i övre tonåren som söker sig bort från Afghanistan på grund den osäkra situationen i landet. (migrationsinfo.se)
 • Vårt huvudmål är att som fredsaktörer arbeta för Afghanistan och ge kvinnor en roll i utveckling, frihet och välstånd för att kunna bli aktiva och konstruktiva medlemmar av den globala rörelsen för fred och frihet. (ikff.se)
 • Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats de senaste åren. (signby.me)
 • Jag vill att Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan. (signby.me)
 • Regering och Migrationsverket: Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan! (signby.me)
 • Ingen ska utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade. (signby.me)
 • Det är allas vår Greta som själv lägger ut en film från Kabul i Afghanistan och visar en stor demonstration för klimatet, för vi har ingen planet B att ta till och vi har inte tid längre. (blogspot.com)
 • Ett positivt exempel som ofta lyfts just när det gäller de svenska insatserna i Afghanistan, både militärt och civilt, är jämställdheten. (omvarlden.se)
 • Det argument som ofta används av de biståndsorganisationer som bedriver hälsovård och skolor i Afghanistan är att regeringen, både nationellt och lokalt, saknar kapacitet. (omvarlden.se)
 • Men IKFF Afghanistan är starkt övertygade om att vår kamp kommer resultera i positiva förändringar. (ikff.se)
 • Stoppa alla utvisningar till Afghanistan! (signby.me)
 • Termen "Afghanistan" användes av mogulrikets kejsare Babur i hans memoarer under 1500-talet för att hänvisa till områdena söder om Kabul, som beboddes av pashtuner (kallade "afghaner" av Babur). (wikipedia.org)
 • Minst 25 personer har dödats i Kabul, Afghanistan. (metro.se)
 • Afghanistan TT Kabul är skakat efter lördagens bombdåd där en ambulans sprängdes, där dödssiffran passerat 100. (metro.se)
 • Afghanistan TT Minst 95 människor har dödats efter att en självmordsbombare sprängt en ambulans i Afghanistans huvudstad Kabul. (metro.se)
 • Afghanistan TT-AFP-Reuters Överlevande från attacken mot lyxhotellet Intercontinental i Kabul, där minst 22 människor - majoriteten utlän. (metro.se)
 • Afghanistan TT-AFP-Reuters Mer än 30 människor dödades i helgens hotellattack i Kabul enligt afghanska säkerhetskällor. (metro.se)
 • Afghanistan TT-AFP-Reuters En grupp på tre eller fyra beväpnade män har attackerat Hotel Intercontinental i Kabul och det pågår skottloss. (metro.se)
 • Familjerna bor kvar i grannländerna och ungdomarna har inga afghanska kontakter, som kan hjälpa dem, när de deporteras till Kabul", skriver Habib Razjmo om utvisningarna av hazarer till Afghanistan. (svt.se)
 • Den tyske utenriksministeren fikk forsikringen fra Karzai da han besøkte Kabul sist helg, men den afghanske presidenten sa ikke noe om når Afghanistan vil undertegne avtalen. (nettavisen.no)
 • Under årets första hälft har över 5 000 civila dödats eller skadats i Afghanistan, och ser man till antalet döda och skadade är Kabul den farligaste provinsen av alla. (hbl.fi)
 • Utanför Kabul har Afghanistan gott om historiskt viktiga och vackra platser. (emirates.com)
 • När landet expanderade och centraliserades antog och utökade afghanska myndigheter namnet "Afghanistan" för hela kungariket sedan den engelska översättningen "Afghanland" redan hade förekommit i olika fördrag mellan Brittiska Indien och den persiska Qajardynastin, refererande till områden som lydde under Barakzaidynastin i Kabul. (wikipedia.org)
 • Projektet Ahmad Shah Baba i östra Kabul var det första vi startade då vi återvände till Afghanistan 2009. (lakareutangranser.se)
 • Horia Mosadiq, Amnesty Internationals Afghanistan-expert baserad i Kabul och London. (etc.se)
 • Helgens terrordåd i Kabul, då uppemot 100 personer dödades, är bara ett i raden av fruktansvärda våldsdåd i det krigshärjade Afghanistan de senaste veckorna. (internationalen.se)
 • Den 20 december 2001 godkände Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd i resolution 1386 upprättandet av en internationell säkerhetsstyrka, International Security Assistance Force (ISAF), i enlighet med det så kallade Bonnavtalet om tillfälliga arrangemang i Afghanistan, för att i enlighet med kapitel VII i Förenta nationernas stadga (SÖ 1946:1) bistå den afghanska regeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul och att stödja övergången till demokratiskt styre i Afghanistan. (riksdagen.se)
 • Landet har varit krigshärjat i flera decennier och även om situationen förbättrats sen talibanerna störtades är Afghanistan inget turistland. (wikitravel.org)
 • Situationen i Sudan, EU:s roll i Afghanistan och den regionala säkerheten i Persiska viken och Iran var några ämnen som utrikesminister Ann Linde diskuterade med sina EU-kollegor 11 november i Bryssel. (regeringen.se)
 • SR Ring P1 undviker konsekvent att ta med inlägg som ger en relevant bild av situationen i Afghanistan. (youtube.com)
 • Att Sveriges närvaro skulle kunna förändra situationen i Afghanistan tror han är tveksamt. (forsvarsmakten.se)
 • Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Afghanistan situationen per den 31 december 2018 samt en länk till rapporten i sin helhet. (regeringen.se)
 • Situationen avseende de mänskliga rättigheterna i Afghanistan är svår. (regeringen.se)
 • Trots att situationen har förbättrats betydligt under de senaste åren uppskattar man att 40% av alla barn och unga i skolåldern i Afghanistan fortfarande inte går i skolan. (sak.se)
 • Migrationsverket har publicerat lägesrapporter om situationen i Afghanistan, Irak, Jemen och Somalia. (migri.fi)
 • I propositionen redogör regeringen för situationen i Afghanistan och för Sveriges och det internationella samfundets engagemang i landet. (riksdagen.se)
 • Situationen i Afghanistan. (riksdagen.se)
 • Åsikter och värderingar kan grundas i annat än empiri, och den som talar om situationen i Afghanistan gör gott i att reflektera över större moraliska frågor än enbart den svenska insatsens vara eller icke vara. (svensktidskrift.se)
 • I propositionen redogör regeringen för den senaste utvecklingen i Afghanistan, den humanitära situationen och det svenska engagemanget i landet. (lagen.nu)
 • Jordbävningar och översvämningar har ytterligare försämrat situationen liksom det faktum att omkring 850 kvadratkilometer av Afghanistan är minerat. (lagen.nu)
 • Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001, vägrade Afghanistan att lämna ut ledarna inom Al-Quaeda som befann sig inom Afghanistan. (wikitravel.org)
 • Det var i oktober 2001 som den USA-ledda koalitionen gick till anfall mot Afghanistan och störtade talibanregimen. (rawa.org)
 • Kriget mot terrorismen" inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot USA hösten 2001. (ui.se)
 • Danmark har haft styrkor i Afghanistan sedan 2001 och deltar nu med omkring 700 man i Isaf. (allehanda.se)
 • I oktober 2001 invaderades Afghanistan, och en månad senare tog presidentfrun Laura Bush tillfälligt över makens återkommande radiotal. (etc.se)
 • Under de senaste veckorna fler kvinnor dödats i Afghanistan än någonsin sedan talibanerna föll 2001. (fria.nu)
 • Den USA-ledda interventionen i Afghanistan inleddes den 7 oktober 2001, i kölvattnet efter 11 september-attackerna samma år. (so-rummet.se)
 • USA invaderade Afghanistan 2001, efter terrorattackerna mot bland annat World Trade Center i New York. (vimmerbytidning.se)
 • I henne ryms de små men betydande framsteg som kvinnor åstadkommit i Afghanistan sedan 2001 - framsteg som hon befarar snabbt kan rullas tillbaka om talibanerna stärker sin makt. (vimmerbytidning.se)
 • 2001 fanns en viss positiv utveckling för kvinnors rättigheter och deltagande i Afghanistan. (ikff.se)
 • Regeringen överlämnade den 28 december 2001 propositionen Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan ( prop. 2001/02:60 ) till riksdagen. (lagen.nu)
 • UNHCR konstaterar emellertid att säkerhetssituationen i vissa delar av Afghanistan kan vara så allvarlig att man inte kan kräva att någon ska återvända dit. (migri.fi)
 • År 2018-2019 var Afghanistan det land i världen som hade flest dödsfall förorsakade av krigshandlingar [ 14 ] och terrorbrott [ 15 ] . (wikipedia.org)
 • [ 16 ] Afghanistan är (2018) ett av världens mest korrupta länder. (wikipedia.org)
 • FN bedömer att året 2018 blev ett av de dödligaste för civila i Afghanistan sedan talibanregimens fall. (regeringen.se)
 • Olagliga frihetsberövanden förekommer liksom tortyr, även om Afghanistan under 2018 anpassade sin straffrättslagstiftning efter FN:s konvention mot tortyr och ratificerade konventionens fakultativa tilläggsprotokoll. (regeringen.se)
 • Under 2018 tog sig uppskattningsvis 150 000 internflyktingar till staden Herat i västra Afghanistan. (lakareutangranser.se)
 • Uppdateringen gjordes efter det att FN:s flyktingkommissariat UNHCR den 30 augusti 2018 offentliggjorde sina riktlinjer om bedömningen av behovet av internationellt skydd för asylsökande från Afghanistan. (migri.fi)
 • med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Motion 2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (riksdagen.se)
 • Sedan dess har läget skärpts för en del av dem från Afghanistan, med hotande utvisningar. (forfattarcentrum.se)
 • I samband med Beyond Afghanistan ges författaren Thord Erikssons bok Dom som stod kvar ut av förlaget Natur & Kultur, om ensamkommande och den betydelse som insatser från vanliga frivilliga svenskar har för dem. (dokument.org)
 • Medan man från amerikansk sida är otålig att kunna uppvisa resultat framhöll jag betydelsen av långsiktigheten i våra insatser för Afghanistan. (wordpress.com)
 • Den USA-ledda koalitionens insatser i Afghanistan har bidragit till maktförändringar vilket i sin tur skapade förutsättningar för den överenskommelse om Afghanistans politiska framtid som slöts i Bonn. (lagen.nu)
 • Sverigedemokraternas principiella hållning står fast: Den militära insatsen i Afghanistan ska avvecklas och den humanitära insatsen och biståndet utvecklas. (mynewsdesk.com)
 • Sverigedemokraterna välkomnar en bred uppgörelse, dels för att Sveriges engagemang i Afghanistan är långsiktigt varför en bred lösning är att föredra, och dels för att insatsen påverkar våra relationer med omvärlden. (mynewsdesk.com)
 • FMV fick uppdraget sommaren 2009 och projektet fick namnet Fast Track, just för att det handlade om att snabbt modifiera delserien för insatsen i Afghanistan. (fmv.se)
 • För svensk del ska alltså information från USA ha varit livsavgörande för den militära insatsen i Afghanistan. (wordpress.com)
 • E n relevant kritik som framförs i boken är att det svenska samhällets oförståelse för insatsen i Afghanistan resulterar i kritik riktad mot soldaterna, när den i själva verket borde vara vänd mot de svenska politikerna. (svensktidskrift.se)
 • Poängen är snarare att verkligheten borde ligga till grund för hur insatsen i Afghanistan hanteras. (svensktidskrift.se)
 • En möjlighet som nämns i artikeln i Politiken är att enskilda länder inleder bilaterala eller multilaterala förhandlingar med den nya regeringen i Afghanistan när den är på plats i höst. (riksdagen.se)
 • Afghanistan TT Beväpnade gärningsmän angrep en militärakademi i Afghanistans huvudstad. (metro.se)
 • Under tisdagen informerade ÖB och försvarsmakten ledamöterna i försvarsutskottet och utrikesutskottet om läget i Afghanistan. (mynewsdesk.com)
 • Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg granskade den Finländska avdelningen i Afghanistan 2 - 5 april 2019. (puolustusvoimat.fi)
 • I fjol undertecknade EU-länderna och Afghanistan ett avtal om avvisningar vilket satt fart på avvisningarna. (hbl.fi)
 • Verktyget har använts med framgång i bland annat Tanzania, Zambia, Nigeria och Afghanistan, och en av fördelarna är prislappen. (kth.se)
 • En svensk soldat stupade i Afghanistan under lördagen. (aftonbladet.se)
 • Esbatis kommentarer: Svensk trupp ut ur Afghanistan! (blogspot.com)
 • Låter USA svensk trupp dö på pin kiv i Afghanistan? (wordpress.com)
 • Den 3-4 januari besökte Kronprinsessan och herr Daniel Westling den svensk-finska styrkan på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif, Afghanistan. (kungahuset.se)
 • Antalet attacker i Sveriges ansvarsområde i Afghanistan har fördubblats. (svd.se)
 • I hela Afghanistan sker en ökning av antalet väpnade grupper. (mynewsdesk.com)
 • Afghanistan är ju ett land där gissningarna om antalet invånare går rätt rejält isär. (wordpress.com)
 • Vilka är de ensamkommande barnen från Afghanistan? (migrationsinfo.se)
 • UNHCR har nyligen släppt en omfattande rapport om ensamkommande barn från Afghanistan. (migrationsinfo.se)
 • Kan man hoppas att Morgan Johansson nu läser dokumenten och skaffar sig en sannare bild av läget i Afghanistan? (internationalen.se)
 • Den 22-24 oktober besökte Prins Carl Philip den svenska styrkan FS 23 i Afghanistan. (kungahuset.se)
 • Afghanistan har en mycket gammal historia . (wikipedia.org)
 • Kabuls rika historia kombinerat med framsynta attityder gör staden till ett populärt resmål för de som vill utforska det pånyttfödda Afghanistan. (emirates.com)
 • Varför är det så svårt för svenska myndigheter att erkänna att det inte är säkert att utvisa folk till Afghanistan? (internationalen.se)
 • Däremot släpper de igenom en person som säger att det är bättre att vi ger afghanerna dödshjälp än att vi skickar dem till Afghanistan. (youtube.com)
 • Att EU fortsatt driver på för att införa ett tvång för Afghanistan att ta emot flyktingar i det nya samarbetsavtalet, är en skam. (bohuslaningen.se)
 • Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd. (regeringen.se)
 • I Landguiden hittar du massor av fakta om Afghanistan. (so-rummet.se)
 • Här hittar du material med anknytning till kriget i Afghanistan. (so-rummet.se)
 • De två svenskar som blev beskjutna i Afghanistan mår nu bra och är nöjda med sig själva. (wikinews.org)
 • Krisen i Afghanistan kantas av uppblossande konflikter och återkommande naturkatastrofer. (lakareutangranser.se)
 • Här kan du läsa om konflikter som berör Afghanistan. (so-rummet.se)
 • Afghanistan idag är det land i världen som skördar flest dödsoffer i samband med väpnade konflikter. (internationalen.se)
 • Men därefter ansåg man att kvoten var uppfylld och därför vill man kunna skicka folk till Afghanistan, säger Karin Fridell Anter. (internationalen.se)