• Psykiatrimottagning Centrum r en allm npsykiatrisk ppenv rdsmottagning, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Omr de 2, Psykiatri Affektiva. (vakanser.se)
 • Du kommer ing i en organisation inom Psykiatri Affektiva d r utvecklings- och f r ndringsarbete, fortbildning och handledning betraktas som viktiga faktorer f r arbetsmilj n. (vakanser.se)
 • Psykiatri Affektiva som klinik ansvarar f r v rd och behandling av patienter med f rst mningssyndrom (inklusive bipol r sjukdom), neuropsykiatri (inklusive ADHD och autism), personlighetssyndrom, tst rningar och ngestsyndrom (inklusive PTSD och tv ngssyndrom). (vakanser.se)
 • V r m lgrupp r vuxna personer med depressions- och ngestsjukdomar, neuropsykiatriska tillst nd, personlighetsst rningar och sv rare traumarelaterade tillst nd. (vakanser.se)
 • Att ing i v rt subspecialiserade Neuropsykiatriska mottagningen kommer att erbjuda ett utmanande och utvecklande arbete d r du kan bidra i v r str van att bli ett ledande kunskapscentrum f r neuropsykiatriska tillst nd. (vakanser.se)
 • St rningar som omfattar men inte begr nsas till affektiva sjukdomar, ngestattacker, st rningar pga droger, tst rningar, impulskontrollst rningar och parafili. (homosexinfo.org)
 • en affektiv st rning d r individen alternerar mellan depression och ett maniskt eller euforiskt tillst nd. (homosexinfo.org)
 • Patienten skall ges upplysningar om sitt tillst nd och om de behandlingsmetoder som st r till buds. (medicinkompendier.se)
 • Skrivet av Signe , 23.12.2014 tst rningar r ett samlingsnamn f r flera villkor eller st rningar av relaterade egenskaper. (psykologisverige.com)
 • St rningar s som generaliserad ngest st rning, panik ngest, obsessiv-kompulsiv sjukdom, posttraumatiskt stressyndrom och fobier. (homosexinfo.org)
 • MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom), circulationsst rningar i hj rnan, symptom (huvudv rk, s mnst rningar, affektiva st rningar och ringande i ronen) samt tum rer i huvudregionen. (cosmostutkimus.fi)
 • Med stort engagemang och st ndigt l rande r vi ett av landets ledande universitetssjukhus. (vakanser.se)
 • T ex, en OR = 1.92 h nvisar till en n stan tv faldigt st rre sannolikhet att h nda. (homosexinfo.org)
 • Jag har GUA, verkar min hj rna n stan inte och det ger s mnproblem och tst rningar. (psykologisverige.com)