• 2 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Logopedprogrammet Logopedi Examensarbete D-nivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2009 Repetera och peka Framtagning av en svensk pilotversion av test för differentiering mellan flytande och ickeflytande primär progressiv afasi Sammanfattning Det finns svårigheter kring diagnosticeringen av demens. (docplayer.se)
  • Sedan 2007 finns ett engelskspråkigt test för differentiering mellan flytande och ickeflytande primär progressiv afasi, dvs två neurodegenerativa demenssjukdomar av typen frontotemporal demens. (docplayer.se)
  • Repeat and point-testet är baserat på kunskapen att patienter med ickeflytande primär progressiv afasi (PNFA) har svårigheter med repetition och patienter med flytande primär progressiv afasi (semantisk demens) har begreppsliga svårigheter. (docplayer.se)
  • Vid icke-flytande progressiv afasi (nfvPPA) uppvisar patienten klara svårigheter med språkmelodin. (netdoktorpro.se)
  • Patienter med en sällsynt neurodegenerativ hjärtsjukdom som kallas primär progressiv afasi, eller PPA, uppvisar abnormiteter i hjärnans funktion i områden som ser strukturellt normalt ut på en MR-scan, finner studien. (innerself.com)
  • Vid progressiv afasi börjar sjukdomen smygande i språkområdena och blir successivt värre. (afasi.se)
  • Primär spontanpneumothorax eller lungkollaps, orsakas när en luft blister utvecklas på ytan av lungan och spricker, prostam tamsulosin. (apoteksverige.life)
  • Sjukdomar såsom primär spontanpneumothorax vara mer förknippas med små andnings obehag, medan spänningen, trauma eller svår andra, köpa lasix billigt priser. (timedmg.com)
  • och primär progressiv afasi (De tidiga och dominerande symtomen är en progressiv förändring i språklig funktion, medan beteendesymtomen debuterar senare). (mariaskunskapskalla.com)