• Så även för neurologen Paul Broca, specialist på språk och fascinerad av Leborgnes obotliga tillstånd. (fof.se)
 • Brocas område har fått sitt namn efter Paul Broca, som först beskrev det 1861, efter att ha obducerat två patienter, Lelong och Leborgne, med nedsatt talförmåga. (wikipedia.org)
 • Men på sjukhuset där Tan bor arbetar Paul Broca. (hh.se)
 • Neuropsykologins historia går tillbaka till 1860-talet, då Paul Broca beskrev ett samband mellan en psykisk störning och en skada inom en avgränsad del av hjärnan. (ne.se)
 • Skador i Brocas område kan ge upphov till talstörningar som kallas Brocas afasi, och som kännetecknas av brister i grammatiken. (wikipedia.org)
 • Afasi av denna typ kallas Broca´s afasi eller motorisk-efferent afasi (tidigare kallad för expressiv afasi). (afasi.se)
 • Denna typ av afasi kallas Wernicke´s afasi eller akustiko-gnostik afasi (tidigare kallad impressiv afasi). (afasi.se)
 • En ovanlig typ av afasi kallas Primär progressiv afasi. (afasi.se)
 • När en äldre person försöker förklara något för sina släktingar, och han får antingen en meningslös uppsättning ljud eller ord som är helt olämpliga för situationen, kallas detta afasi. (smahealthinfo.com)
 • Alla dessa typer av syndrom - Wernickes afasi, människa, semantiska och amnestiska typer - kallas kollektivt "sensorisk afasi", när en person efter en stroke har svårt att förstå tal. (smahealthinfo.com)
 • Än idag kallas det området för "Broca's area", och skador där orsakar vad som kallas Broca-afasi. (hh.se)
 • Hur var livet på ett sjukhus i Paris i mitten av 1800-talet för en person med afasi? (hh.se)
 • 4 Paragrammatism Wernicke s afasi,bakre lesioner (dvs bakom centralfåran i temporal- och parietalloberna) och flytande tal Det flytande talet: många självavbrott, omstarter och omskrivningar, orsakade av anomi (ordfinnandeproblem). (docplayer.se)
 • Broca kallade förlusten av talförmågan för aphémie - i dag är tillståndet mer känt som Brocas afasi. (fof.se)
 • Wernickes område Afasi Wikimedia Commons har media som rör Brocas område. (wikipedia.org)
 • Skador i området ger upphov till Brocas afasi, som bland annat kännetecknas av problem med grammatik. (lu.se)
 • Baserat på studier av Tan (och efter Tans död, även hans hjärna) presenterar Broca år 1861 sina slutsatser om betydelsen för språket hos ett visst område i hjärnan. (hh.se)
 • Det handlar både om vad som skrivs om att leva med afasi i svenska tidningsartiklar, och om de 21 personer med afasi som ingår i avhandlingen och deras sätt att skapa sina självberättelser. (hh.se)
 • Tan har funnits, och hans afasi ligger till grund för den avgörande afasiforskningen om Broca's area. (hh.se)
 • Den vanligaste orsaken till afasi är stroke och här handlar det om att blodförsörjningen till områden i hjärnan uteblir och hjärncellerna där dör. (afasi.se)
 • Och så att din äldre släkting inte får allvarlig depression och inte försöker självmordsförsök relaterade till afasi efter stroke, är det nödvändigt att börja behandlingen så snart som möjligt. (smahealthinfo.com)
 • Amnesisk afasi, som utvecklas i stroke av parieto-temporal lob, är också särskiljad. (smahealthinfo.com)
 • En ökad kunskap om vilka områden i hjärnan som är viktiga för förmågan att lära sig nya språk kan i en förlängning användas för att utveckla effektivare språkinlärningsmetoder och för att hitta hjälpmedel till människor med exempelvis afasi, säger Mikael Roll. (lu.se)
 • Inte minst är hon trovärdig eftersom hon själv har erfarenhet av att leva med afasi. (hh.se)