• Varje år får 8 000-10 000 personer afasi i Sverige, oftast till följd av en stroke. (kkuriren.se)
 • Afasi är en språkstörning efter en stroke eller annan förvärvad hjärnskada, och beroende på var skadan sitter påverkas vår språkliga förmåga på olika sätt. (hjarnatillsammans.se)
 • Men när en person med afasi ska uttrycka något bestämt som den vill säga, blir det mycket svårare. (hjarnatillsammans.se)
 • Hon påpekar att det behöver vara lugnt och tyst vid samtal med en person med afasi. (hjarnatillsammans.se)
 • En person med afasi kan tala långsamt eller tvingas kämpa hårt för att få fatt i orden. (hbl.fi)
 • Varje år får 8 000-10 000 personer afasi i Sverige. (kkuriren.se)
 • Afasiförbundet i Sverige, AFASI , intresseorganisation som arbetar för bättre villkor för personer med afasi och språkstörning . (ne.se)
 • Att samtalspartnern vet hur man underlättar samtal är avgörande för att personen med afasi ska kunna förstå, och uttrycka sin vilja och behov. (wordpress.com)
 • Trots sin afasi är personen normalbegåvad med egna tankar och intressen. (wordpress.com)
 • Afasi beror på skador som uppstår i vänstra hjärnhalvans språkområde. (sv.se)
 • Afasi som uppstår på grund av skador i och kring Brocas centrum drabbar främst språkproduktionen och kallas motorisk (expressiv) afasi . (ne.se)
 • Afasi är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår efter en förvärvad hjärnskada och som kan drabba människor i alla åldrar. (riksdagen.se)
 • Testbatteri som utformats i syfte att bed ma olika typer av afasi och vara ett hj lpmedel i forskningen om hur olika typer av afasi r relaterade till skador i olika omr den av hj rnan. (psykologiguiden.se)
 • Han har då fått sin andra hjärnblödning inom loppet av ett år, ligger inlagd på sjukhus, har talsvårigheter på grund av afasi och kämpar för att lära sig gå ordentligt igen. (expressen.se)
 • Om man ser språk som en del av den kognitiva förmågan snarare än en egen "modul" är det kanske inte längre lämpligt att prata om afasi som en renodlad språklig funktionsnedsättning? (logopeden.se)
 • Lennart Axelsson har frågat mig hur jag säkerställer att de som har drabbats av afasi får det stöd och den rehabilitering de behöver. (riksdagen.se)
 • Lennart Axelsson tar i sin fråga upp flera faktorer som påverkar situationen för personer som drabbats av afasi. (riksdagen.se)
 • Den som drabbats av afasi har olika grava svårigheter att tala, förstå tal, läsa och skriva. (hbl.fi)
 • Det ges till anhöriga/närstående för att de ska kunna stödja kommunikationen med personer som har afasi. (kkuriren.se)
 • Personer med afasi som inte får stöd i kommunikation kan bli passiva och undvika samtal. (wordpress.com)
 • sensorisk afasi, nedsatt talförståelse som följd av en skada inom Wernickes centrum i storhjärnan. (ne.se)
 • Pappa har varit sängliggande, oresponsiv och drabbad av afasi redan en längre tid men nu har hälsan gått från dålig till värre. (hbl.fi)
 • Logopederna i Stockholm uppmärksammade tidigt att de låga ersättningsnivåerna ledde till en undanträngningseffekt av tidskrävande grupper, som dem med afasi. (kkuriren.se)
 • Det säger logopeden Kerstin Gustafsson om sitt arbete med att hjälpa människor som fått afasi efter en förvärvad hjärnskada. (hjarnatillsammans.se)
 • semantisk afasi , störning av språkförståelsen som beror på en skada inom den vänstra hjärnhalvans bakre delar kring gränsen mellan hjäss-, tinning- och nackloben. (ne.se)
 • I USA, i en engelskspråkig kontext, har man sedan 70-talet sett att kombinationen av sjunget tal och rytmträning har hjälpt personer med afasi att återerövra åtminstone delar av sitt tal. (hbl.fi)
 • Den som har fått afasi vistas i dag endast en kort period, ett par dagar till drygt en vecka, på akutklinik. (riksdagen.se)
 • Vi erbjuder ca 30 studiecirklar i veckan för personer med afasi i samarbete med Afasiföreningen i Stockholms län. (sv.se)
 • Vi har också samarbete med Alma folkhögskola som har kurs för personer med afasi. (sv.se)
 • För den som har afasi utgör den språkliga rehabiliteringen och logopedens stöd en viktig del. (riksdagen.se)
 • Hon menar att när vi ska hjälpa personer med afasi att återfå språkfunktionen, behöver vi titta på hela systemet och fundera över faktorer som minne och uppmärksamhet och hur de kan påverka den språkliga återhämtningen/rehabiliteringen. (logopeden.se)
 • Afasi behandlas med viss framgång med språkträning enligt logopediska metoder (se logopedi ). (ne.se)
 • Det gäller vilka metoder man än använder vid afasi, påpekar Teppo Särkämö. (hbl.fi)
 • Afasi är en språkstörning som drabbar en person som tidigare haft ett fungerande språk. (hbl.fi)
 • Studieförbundet Vuxenskolan har lång erfarenhet av att anordna studiecirklar för personer med afasi. (sv.se)
 • Jag hälsade på en gammal god vän som lider av mycket svår afasi. (vk.se)
 • Vid icke-flytande progressiv afasi (nfvPPA) uppvisar patienten klara svårigheter med språkmelodin. (netdoktorpro.se)
 • Förbättringarna kommer många gånger efter lång tids behandling och det kan ta flera år innan en person med afasi är helt återställd. (doktorn.com)
 • Många gånger så förstår en person som fått afasi vad som sägs till denne men kan ha svårt att svara på ett adekvat sätt. (fragaarbetsterapeuten.se)
 • Men när en person med afasi ska uttrycka något bestämt som den vill säga, blir det mycket svårare. (hjarnatillsammans.se)
 • Hon talar med en lugn röst precis som man ska när man talar med en person som har afasi. (hjarnatillsammans.se)
 • Hon påpekar att det behöver vara lugnt och tyst vid samtal med en person med afasi. (hjarnatillsammans.se)
 • När vi går igenom kommunikationsbehoven för en person med afasi, borde vi omge de med ord och fraser av kommunikationsscenarion "här och nu. (tobiidynavox.com)
 • En person med afasi har varierande svårigheter med att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva, men har ofta oförändrat intellekt. (afasi.se)
 • Här kan man se ett exempel där den skotska logopeden Joan Murphy, en av forskarna som utvecklat Samtalsmatta, använder metoden tillsammans med en person med afasi. (afasiforskning.com)
 • Afasi är en språkstörning som drabbar en person som tidigare haft ett fungerande språk. (hbl.fi)
 • En person med afasi kan tala långsamt eller tvingas kämpa hårt för att få fatt i orden. (hbl.fi)
 • Afasi & Filthy på sommarkrysset , i Gröna Lund 2008. (wikipedia.org)
 • Afasi & Filthy var en hiphop -duo från Uppsala som bestod av Afasi ( Herbert Munkhammar , rappare ) och Filthy ( Magnus Lidehäll , musikproducent ). (wikipedia.org)
 • Rapparen Afasi, Herbert Munkhammar , och musikproducenten Filthy, Magnus Lidehäll, träffades i grundskolan och hamnade i samma klass i 6:e årskursen. (wikipedia.org)
 • Afasi & Filthy fick i januari 2009 en grammis i kategorin årets dans/hiphop/soul med Fläcken . (wikipedia.org)
 • Enligt Afasi själv så slutade inte Afasi & Filthy, utan utvecklades till Maskinen. (wikipedia.org)
 • Fattaru, Afasi & Filthy, VIPz. (mynewsdesk.com)
 • På fredagen är Fattaru, Afasi & Filthy och VIPz live-artister hos P3 på Lava. (mynewsdesk.com)
 • Oberoende av forskningen, det är en viktig faktor att vi söker samtycke, en beslutsamhet att använda och bevara ett system, och att vi i perioder ombedömer nivån av kommunikation som erbjuds till personen med afasi. (tobiidynavox.com)
 • Där träffas personer med afasi och tränar sitt språk och sin kommunikation. (afasigbg.se)
 • Personer med afasi som inte får stöd i kommunikation kan bli passiva och undvika samtal. (wordpress.com)
 • Goda råd om kommunikation med den som har afasi. (strokeforbundet.se)
 • Samma riktlinjer anger också att närstående till personen med afasi ska erbjudas utbildning och träning för att lära sig hur de kan stötta och underlätta kommunikationen. (wikipedia.org)
 • Att samtalspartnern vet hur man underlättar samtal är avgörande för att personen med afasi ska kunna förstå, och uttrycka sin vilja och behov. (wordpress.com)
 • Vi vill därför uppmana huvudmän i regioner och landsting att planera för att kunna uppfylla rekommendationerna i Socialstyrelsens riktlinjer som rör afasi-gruppen. (kkuriren.se)
 • Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska personer med afasi erbjudas intensiv språklig träning minst 4 timmar per vecka och få träning i att använda alternativa kommunikationssätt, till exempel att kommunicera med stöd av gester och/eller bilder. (it-halsa.se)
 • Behovet av ökade rehabiliteringsinsatser för personer med afasi och deras närstående lyfts fram i Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för strokevård. (akademiska.se)
 • Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig, måste man köpa den själv eller räknas det som ett hjälpmedel som kan skrivas ut av till exempel arbetsterapeut? (fragaarbetsterapeuten.se)
 • Gemenskapen i en afasiföreningen är räddningen säger Lena Engelsbrektsson vars man lider av afasi, en sjukdom som ger språksvårigheter. (mynewsdesk.com)
 • Logopederna ska bland annat arbeta med kommunikationspartnerträning för patienter med afasi. (akademiska.se)
 • Ett mycket vanligt problem vid afasi är att hitta innehållsord , ord som har mycket betydelse. (wordpress.com)
 • Denna tredje rs lista har omgetts av mycket hopp och f rv ntan och redaktionen har som vanligt haft oerh rt sv rt att best mma sig f r vilka som skall f r ras en tr v rd plats listan - lika sv rt som Karl den XII:s m rdare hade n r han listade sin favoritknappar. (boyahed.com)
 • Det ges till anhöriga/närstående för att de ska kunna stödja kommunikationen med personer som har afasi. (kkuriren.se)
 • Så vad är det som är så himla bra med Samtalsmatta och vad kan den tillföra i kommunikationen med personer med afasi? (afasiforskning.com)
 • Motorisk Afasi eller Afasi är artistnamnet för Herbert Munkhammar. (last.fm)
 • Afasiförbundet använder nu talsyntesen på sin webbplats www.afasi.se . (readspeaker.com)
 • För rapparen Afasi, se Herbert Munkhammar Afasi är försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan. (wikipedia.org)
 • Man kan ha afasi, dysartri och apraxi samtidigt. (doktorn.com)
 • Afasi är en förvärvad (inte medfödd) språksvårighet efter en skada på hjärnan. (logopeditjanst.se)
 • Afasi orsakas av en skada på hjärnan och innebär en försämrad förmåga att använda språket. (ifokus.se)
 • Även hjärntumör, infektion i hjärnan samt demens kan orsaka afasi. (doktorn.com)
 • Afasi - språklig oförmåga - kommer vid medelsvår demens och patienten får svårt att förstå vad som sägs, har svårt att själv uttrycka sig och får också ett upprepat språk med upprepning av ord. (lundbeck.com)
 • Varje år drabbas ca 12 000 personer i vårt land av afasi. (riksdagen.se)
 • Jag håller med Lennart Axelsson om att personer som drabbas av afasi måste få det stöd och den rehabilitering de behöver. (riksdagen.se)
 • En tredjedel har afasi i akutskedet (Laska et al. (ki.se)
 • Personer som får afasi kan uppleva många olika typer av språksvårigheter. (akademiska.se)
 • Afasi ser mycket olika ut från patient till patient (beroende på skadans lokalisering och utbredning samt personliga faktorer) men gemensamt är att språkfunktioner är drabbade. (wikipedia.org)
 • Resultaten av två intervjustudier presenteras i tre kapitel med fokus på afasins existentiella innebörd, att bistå vid afasi, samt att vara närstående. (docplayer.se)
 • Trots sin afasi är personen normalbegåvad med egna tankar och intressen. (wordpress.com)
 • Personer med afasi har svårigheter av olika grad att förstå språk, kunna tala, läsa och/eller skriva (gäller även för teckenspråk). (wikipedia.org)
 • Beroende på var skadan är lokaliserad och hur utbredd den är kan personer med afasi ha mer eller mindre uttalade besvär med att tala, förstå, läsa och/eller skriva. (ifokus.se)
 • Behandlingen av afasi är beroende av skadans omfattning och var i hjärnan den är men också på personens förmåga att ta till sig behandlingen. (doktorn.com)
 • Bättre tillgänglighet i färdtjänsten för personer med afasi, nedsatt läs-/skriv-/talförmåga. (pts.se)
 • Verksamheten erbjuder aktiviteter för grupper, med inriktning afasi, avlastning och anhörigstöd. (flen.se)
 • För många personer med afasi leder det till ett utanförskap, isolering, nedstämdhet/depression och ett dåligt självförtroende. (akademiska.se)
 • Vid afasi skadas den del av hjärnan som styr språket, vilket gör att man får svårigheter med att kommunicera. (doktorn.com)
 • Afasi handlar dock inte om förlamning utan om att kunskapen hur man talar har förstörts. (wikipedia.org)