• Aerosoler är mycket små partiklar som är suspenderade (fritt spridda) i en gas, till exempel i luften. (polar.se)
 • Exempel på brandfarliga aerosoler kan vara spray färger, vissa hår spray med mera. (jonkoping.se)
 • Brandfarliga aerosoler utgörs av sprayflaskor som kan innehålla exempelvis färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel. (nykoping.se)
 • Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler. (stromsund.se)
 • Bland annat finns det olika typer av aerosoler som till exempel rök, dimma och luftföroreningar. (forskning.se)
 • Naturliga aerosoler bildas till exempel när sulfat överförs till atmosfären via plankton i havets ytskikt och när alger i havet avger utsläpp som med hjälp av solljus omvandlas till aerosoler. (forskning.se)
 • Exempel på aerosoler som förekommer naturligt i atmosfären är stoft från vulkanutbrott, sand-, jord-, havsstormar och biologiska processer. (polar.se)
 • Typiska exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar. (wikipedia.org)
 • Inte transporteras i samma väska som brandfarligt material (till exempel parfym eller aerosoler). (finnair.com)
 • Aerosoler kan även användas för att bota eller lindra sjukdomar, exempelvis astma. (wikipedia.org)
 • Munskydd mot icke giftiga och flytande aerosoler samt fint damm som exempelvis metall-/glasfiber-/polerdamm. (jula.se)
 • vissa tekniska aerosoler, exempelvis kylspray (från och med 1 januari 2018). (kemi.se)
 • Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och aerosoler (sprayflaskor). (nykoping.se)
 • Sv ra problem, men en f r ndringstakten avstannar ven h r n r koldioxidhalten i luften inte forts tter ka. (ecoprofile.se)
 • Testad oberoende av airmid healthgroup för borttagning av upp till 99,9 % av virus och aerosoler från luften. (mediamarkt.se)
 • Vi arbetar med en mångfald av olika typer av aerosoler såsom traditionella aerosoler och bag-on-valve samt olika typer av drivgaser. (paragonnordic.com)
 • Ozonvänliga aerosoler - över 50 års erfarenhet! (taerosol.com)
 • Man delar in aerosoler i primära och sekundära samt i naturliga och antropogena. (forskning.se)
 • De främsta källorna till antropogena aerosoler är förbränning av fossila bränslen som kol och olja, samt av biobränslen som ved, pellets och spannmål. (forskning.se)
 • Men en del av dropparna, så kallade aerosoler, är så små att de följer med luftströmmar något längre. (nyteknik.se)
 • Icke-brandfarliga, icke-toxiska aerosoler i Kategori 2.2, som inte skapar någon fara, för sport- och hemmabruk. (flyuia.com)
 • Den totala mängden netto icke-radioaktiva droger eller toalettartiklar och icke-brandfarliga, icke-toxiska aerosoler i Kategori 2.2 bör inte överstiga 2 kg eller 2 liter och varje enskild produkt får inte överstiga 0,5 kg eller 0,5 liter netto. (flyuia.com)
 • Sekundära aerosolkällor uppstår via kemiska reaktioner i atmosfären, då aerosoler bildas som i huvudsak består av sulfater, nitater, ammoniak och organiska ämnen. (forskning.se)
 • Atmosfäriska aerosoler innehåller många olika molekyler och kemiska föreningar, förklarar Claudia Mohr. (wallenberg.org)
 • Är du intresserad av kemiska miljöföroreningar eller atmosfäriska aerosoler? (su.se)
 • En nätt släckstav sprutar varma aerosoler och stoppar snabbt branden - utan att man behöver sanera efteråt. (nyteknik.se)
 • Icke-radioaktiva sjukvårds- eller toalettartiklar (inklusive aerosoler) såsom hårspray, parfymer, deodoranter och mediciner som innehåller alkohol. (flyuia.com)
 • Fångar aerosoler, inklusive sådana som kan innehålla andningsvirus. (mediamarkt.se)
 • I artikeln presenteras det evidensbaserade interventioner som kan minska mikroberna i aerosoler generade under diverse behandlingar på kliniken. (ki.se)
 • Sedan skall vi minska aerosoler, utsläpp av N2O och avskogning. (gp.se)
 • Experimentella studier av hur atmosfäriska aerosoler påverkar molnbildningen och klimatet. (wallenberg.org)
 • Aerosolkammaren vid FOI används för detektionsexperiment av biologiska similiämnen, lågpatogena biologiska aerosoler och kemikalier. (foi.se)
 • Om vi förstår kemin som ligger bakom hur aerosoler bildas kan vi göra bättre uppskattningar av mängder och påverkan på luftkvalité och framtida klimatet. (forskning.se)
 • Antropogena aerosoler bildas också i anlagda skogsbränder, där människan bränner skog för att kunna få mer odlingsbar mark. (forskning.se)
 • Men också industrier och bilar och flyg som använder fossila drivmedel skapar aerosoler. (forskning.se)
 • Det är samma sak med små salivpartiklar med virus - aerosoler. (foodnet.se)
 • En inte helt bekräftad risk med aerosoler är att även om man tar ett antal ingredienser som var för sig är harmlösa så kan en blandning, när dessa frigörs som en aerosol, ändra sina egenskaper till att inte längre vara harmlösa, här behövs mer forskning. (stadsystem.com)
 • Inom enheten för atmosfärsforskning samarbetar vi med forskare som arbetar med modellering av aerosoler och molnbildning. (wallenberg.org)
 • Både större droppar och aerosoler kan smitta den som andas in dem. (nyteknik.se)