• De vanligaste bakterierna som orsakar sjukdomen är släktena Aeromonas och pseudomonas. (wikipedia.org)
 • Används i sötvatten vid bakteriell sjukdom som Columnaris sjukdom samt infektioner av Aeromonas eller Pseudomonas bakterier. (dogman.se)
 • Streptobacillus moniliformis, Pseudomonas, Aeromonas och Vibrio spp. (sverige-apotek.life)
 • Sandsynligvis en virusinfektion efterfulgt af en infektion af bakteriesl gterne Aeromonas eller Pseudomonas. (kobenhavnsakvarieforening.dk)
 • Många reptilägaren har fått lära sig att "munröta" orsakas av de fruktade bakterierna Pseudomonas och Aeromonas. (djurvardguiden.se)
 • Medicin mot fenröta och bakteriell infektion som Aeromonas , Pseudomonas, Columnaris (Flexibacter) och andra bakterie relaterade sjukdomar i sötvatten. (royalzoo.se)
 • Placeringen av Aeromonas och Plesiomonas i familjen Vibrionaceae är helt baserad på fenotypiska egenskaper. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det kan för övrigt anses som praktiskt att hänföra Vibrio , Aeromonas och Plesiomonas till samma grupp då alla är marina bakterier med ekologiska nischer i tempererat sött, bräckt eller salt vatten där de både överlever och tillväxer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det är i dagsläget oklart om Aeromonas - och Plesiomonas -bakterier kan betraktas som primära tarmpatogener. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Plesiomonas species och Aeromonas species förknippas med milda, självbegränsande diarrétillstånd. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För isolering av Aeromonas species, Plesiomonas species förordas vid sidan om övriga standardsubstrat ett icke selektivt substrat, t.ex. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Typiska isolat av Plesiomonas shigelloides och potentiellt patogena Aeromonas kan i praktiken, med god säkerhet, identifieras med den föreslagna biokemiska panelen för Vibrio cholerae . (folkhalsomyndigheten.se)
 • Aeromonas eller Plesiomonas är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ovanligare livsmedelsburna patogener Aeromonas, Plesiomonas och Listeria piska områden. (docplayer.se)
 • Den kan förorsaka Aeromonas och Plesiomonas är gramnegativa, fakultativa stavar. (docplayer.se)
 • I förekommande fall svaras även fynd av Aeromonas och Plesiomonas . (regionvastmanland.se)
 • Aeromonas salmonicida causes furunculosis in salmonids and is a threat to Atlantic salmon aquaculture. (gu.se)
 • Sekundärt uppstår infektioner på stället där igeln bitit sig fast (hos lax till exempel Aeromonas salmonicida och svamp. (wikipedia.org)
 • Aeromonas kan idag med DNA-baserad metodik indelas i 14 olika species (eller snarare DNA-hybridiseringsgrupper) som är svåra att skilja från varandra med traditionell metodik. (folkhalsomyndigheten.se)
 • CMY-1/MOX-family AmpC β-lactamases MOX-1, MOX-2 and MOX-9 were mobilized independently from three Aeromonas species. (gu.se)
 • The loci of CMY-1/MOX genes were compared with respect to synteny and nucleotide identity, and subjected to phylogenetic analysis.The chromosomal ampC genes of several Aeromonas species were highly similar to known mobile CMY-1/MOX variants. (gu.se)
 • Furthermore, the phylogenetic analysis showed that MOX-1, MOX-2 and MOX-9 formed three distinct monophyletic groups with the chromosomal ampC genes of A. sanarellii, A. caviae and A. media, respectively.Our findings show that three CMY-1/MOX-family β-lactamases were mobilized independently from three Aeromonas species and hence shine new light on the evolution and emergence of mobile antibiotic resistance genes. (gu.se)
 • Exempel på sådana är Aeromonas som kan utgöra en risk framförallt för personer med nedsatt immunförsvar. (folkhalsomyndigheten.se)