• Gemensamt för alla tre virussjukdomarna är att de sprids av myggarten Aedes aegypti. (vardfokus.se)
 • Amerikanska forskare vid Rockefeller University i New York har studerat och testat ett sätt att få myggor, i detta fall av sorten Aedes aegypti, mindre intresserade av att sticka för blod - vilket också innebär mindre spridning av sjukdomar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Myggor av typen Aedes, som sprider virussjukdomarna zika, dengue och chikungunya, huserar i många av jordens mer bebodda delar och bidrar till en enorm och stigande sjukdomsbörda. (umu.se)
 • En förutsättning för att i framtiden kunna förhindra utbrott och minimera fortsatt, så kallad vektorburen spridning av virus orsakad av myggan Aedes, är att vi kan förstå hur myggorna och virus kan förväntas sprida sig till nya områden, och öka eller minska i densitet i områden där finns etablerade. (umu.se)
 • Det enda forskare och beslutsfattare idag har att utgå ifrån är kartor som visar sannolikheten, mätt som antingen ja eller nej, för Aedes närvaro över de senaste decennierna. (umu.se)
 • Myggarten Aedes albopictus. (sverigesradio.se)
 • Det är myggan Aedes aegypti , och ibland Aedes albopictus , som vanligtvis överför sjukdomen. (netdoktor.se)
 • Myggarten Aedes albopictus, som finns i Europa och som kan sprida exotiska sjukdomar. (sva.se)
 • Det finns flera myggarter i Europa, exempelvis Aedes albopictus och Aedes aegypti , som kan sprida denguefeber, chikungunya och gula febern, och som möjligen skulle kunna sprida det nu omtalade Zikaviruset. (sva.se)
 • Chikungunya är ett alfavirus som sprids med tigermyggan, Aedes albopictus, i Europa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Den fruktade Dödsmyggan eller den asiatiska tigermyggan av släktet aedes albopictus låg bakom utbrottet. (hallekis.com)
 • Asiatisk tigermygga ( Aedes albopictus ) är en art av myggor som finns i tropiska skogar. (svenskamagasinet.nu)
 • De laboratorieskapade myggorna är speciellt programmerade för att döda den asiatiska tigermyggan - Aedes albopictus - genom att överföra bakterien Wolbachia vid parning. (illvet.se)
 • Smittöverföringen sker genom bett från myggarterna Aedes aegypti och Aedes albopictus, samma myggor som bär på dengue, chikungunya och gula febern. (erv.se)
 • Aedes albopictus överför också virus till människor, inklusive dengue- och Zika-virus, men i mindre utsträckning än dess släkting. (knowabouttheworld.com)
 • Denguefeber orsakas av ett virus som sprids av Aedes-myggor, som denna tigermygga, i tropiska och subtropiska områden. (svd.se)
 • Myggarten Aedes aegypti sprider bland annat denguefeber, gula febern och det fruktade zikaviruset, som drabbar foster. (yle.fi)
 • Denguefeber är ett virus som sprids via stickmyggan aedes aegypti som är vanlig i tropikerna. (doktorn.com)
 • Zikaviruset sprids av myggan aedes aegypti, samma mygga som även sprider andra sjukdomar, som denguefeber. (latinamerika.nu)
 • Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som gula febern, denguefeber och zikavirus. (genteknik.se)
 • Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zika. (genteknik.se)
 • Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids av Aedes -myggor. (genteknik.se)
 • Denguefeber är en virussjukdom som sprids genom aedes-myggor och ger influensaliknande symtom, och som i vissa fall kan kan vara dödlig. (erv.se)
 • Denguefeber är en virussjukdom som sprids via Aedes- myggor . (aftonbladet-cdn.se)
 • Denguefeber överförs av flera arter av myggor, främst Aedes aegyptii. (videoexplorers.com)
 • Denguefeber sprids främst av myggan Aedes Aegypti vars ben är täcka av vita band. (lostcyclist.com)
 • Denguefeber är en virussjukdom som sprids av myggor tillhörande släktet Aedes, kostnad tadacip apoteket pris. (apotekvarerpanettet.life)
 • Fungerar mot alla typer av knott och myggor inkl de av Aedes-släktet som sprider Denguefeber och Zikaviruset. (newhome.se)
 • Den förödande myggarten Aedes aegypti, på svenska kallad gula febern-mygga, sprider flera sjukdomar som årligen skördar dödsoffer. (corren.se)
 • Aedes aegypti, med det svenska namnet gula febern-mygga, är utbredd i världens tropiska och subtropiska områden. (corren.se)
 • gula febern-mygga, Aedes aegypti , art i insektsfamiljen stickmyggor. (ne.se)
 • Aedes aegypti är en mygga som överför både dengue och Zika-virussjukdom. (knowabouttheworld.com)
 • Insekten med det vetenskapliga namnet Aedes aegypti har det vanliga namnet gulfeber mygga. (knowabouttheworld.com)
 • Aedes Aegypti-myggan är världens mest dominerande mygga. (jesuslever.eu)
 • Zika-viruset sprids genom en smittas bit Aedes mygga. (chambres-landes.com)
 • Zika-viruset överförs mestadels genom bit av en infekterad mygga av Aedes arter. (chambres-landes.com)
 • Den smittväg är genom bett av en Aedes mygga. (apoteksverige.life)
 • På bilden ses en mygga av släktet Aedes och dess habitat. (epiwebb.se)
 • En annan översvämningsmygga, Aedes vexans, kom på åttonde plats med 191 fångade exemplar. (sva.se)
 • Acarus siro Aedes Aedes vexans AIDS Alugan veto Allmänt näbbstinkfly Anopheles Anoplura Anthocoris nemorum Anthrenus spp. (pestium.se)
 • Den vanligaste myggan i proverna var Aedes cinereus (2 119 exemplar), tätt följd av Coquillettidia richiardii (1 651) och Ochlerotatus punctor (1 376). (sva.se)
 • Omfattande beskrivningar av Aedes myggorna populationstäthet och riskerna för utbrott och spridning av Zika har på sikt goda möjligheter att begränsa Zika virusets konsekvenser, och också konsekvenser av andra arbovirus som dengue, gula febern och chikungunya. (umu.se)
 • Vi har också påbörjat aktiviteter för att bekämpa Aedes aegypti-myggan som är bärare av gula febern. (lakareutangranser.se)
 • Aedes aegypti-myggan är den huvudsakliga smittokällan för gula febern, som också bär på dengue, chikungunya och Zika. (lakareutangranser.se)
 • Myggan Aedes aegypti sprider bland annat virussjukdomen gula febern. (genteknik.se)
 • Gula febern smittar inte direkt från människa till människa, utan sprids med blodsugande myggor (särskilt de som tillhör släktet Aedes). (reseradet.se)
 • Precis som från landets senaste epidemi, som orsakades av zika, ett annat virus som överförs av myggor och som orsakar microcefali, överförs både zika och gula febern i första hand i urbana miljöer av aedes egypti" säger Anders Wallensten, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsosinstitutet. (affarsresenaren.se)
 • Gula febern orsakas av en sorts flavivirus och sprids till människor via myggor tillhörande Aedes-släktet. (du.se)
 • Myggan Aedes aegypti som främst sprider zikavirus är densamma som sprider bland annat dengefeber och gula febern. (myggfeber.se)
 • Den zikabärande myggan Aedes aegypti. (sverigesradio.se)
 • Myggan Aedes aegypti, som sprider zikaviruset i Sydamerika och nu har etablerat sig på Madeira, har fått namnet gulafebernmygga. (forskning.se)
 • Det pågår även tester av nya metoder för att hejda spridningen av myggan aedes aegypti i Brasilien. (latinamerika.nu)
 • En förutsättning för att i framtiden kunna förhindra utbrott och minimera fortsatt, så kallad vektorburen spridning av virus orsakad av myggan Aedes, är att vi kan förstå hur myggorna och virus kan förväntas sprida sig till nya områden, och öka eller minska i densitet i områden där finns etablerade. (umu.se)
 • Det här projektet syftar till att utveckla validerade matematiska-epidemiologiska metoder och modeller, som uppskattar myggorna Aedes populationstäthet, samt utbrotts- och spridningmönster av Zika i relation till myggtäthet och andra inflyteserika faktorer, i en nära och avlägsen framtid när hänsyn tas till klimatförändringar. (umu.se)
 • Myggorna tillhör framförallt Aedes -släktet. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Eftersom Aedes myggorna är dagaktiva krävs skydd hela dygnet. (bmikalkylator.se)
 • Oxitec har släppt de genetiskt modifierade Aedes myggorna i naturen i Brasilien sedan 2011 för att slåss mot denguefebern. (jesuslever.eu)
 • Amerikanska forskare vid Rockefeller University i New York har studerat och testat ett sätt att få myggor, i detta fall av sorten Aedes aegypti, mindre intresserade av att sticka för blod - vilket också innebär mindre spridning av sjukdomar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Aedes är ett släkte i familjen stickmyggor som huvudsakligen finns i tropiska och subtropiska skogar. (wikipedia.org)
 • Aedes saimedres ingår i släktet Aedes och familjen stickmyggor. (wikipedia.org)
 • Denguefebermyggor är stickmyggor inom släktet Aedes, mellan 30-60 svenskar smittas årligen utomlands. (resamedbarn.eu)
 • Skogsmyggan Aedes cantans . (mygg.se)
 • Vanliga skogsmyggarter är Aedes communis, Aedes punctor och Aedes cantans. (stickmygg.com)
 • Blodfylld Aedes communis , en skogsmyggart som är vanlig över hela Sverige. (mygg.se)
 • Ett av jordens farligaste djur är myggarten Aedes aegypti. (sverigesradio.se)
 • Forskarna utförde försöken i studien på honor från myggarten Aedes aegypti, som behöver människoblod för att kunna producera ägg. (corren.se)
 • Gemensamt för alla tre virussjukdomarna är att de sprids av myggarten Aedes aegypti. (vardfokus.se)
 • Zikaviruset är en typ av flavivirus som sprids via myggarten Aedes men som även kan överföras sexuellt. (kemivarldenbiotech.se)
 • Sjukdomen tillhör samma sjukdomsgrupp som dengue, west nile och gulafebern som också sprids genom samma mygg ( Aedes myggor) men Zika har även bekräftats att den kan spridas sexuellt . (bahia.se)
 • Sjukdomen sprids av myggor av arten Aedes aegypti och Aedes albopictu s som är aktiva dagtid. (mauritius.se)
 • Foto: Felipe Dana/AP/TTDet ändrade klimatet kan med tiden få myggor av arten Aedes aegypti att etablera sig i Europa. (tidningensyre.se)
 • Zikaviruset sprids av myggor av släktet Aedes. (bmikalkylator.se)
 • zikaviruset, som överförs av aedes-myggor, har nått åtminstone 15 länder i Nord- och Sydamerika enligt den data som har verifierats än så länge. (stegforhalsa.se)
 • Den vitsidiga tömyggan ( Aedes rusticus ) kravlar sig ut ur sin puppa och är strax därefter redo att suga människoblod. (fof.se)
 • Aedes rusticus har vitaktiga fjäll på kroppen och dess larver utvecklas i pölar som bildas när snön töar på våren. (fof.se)
 • Aedes-myggan överlever inte utanför tropiskt eller subtropiskt klimat och det är därför i dagsläget ingen fara för att viruset ska spridas till norra Europa. (netdoktor.se)
 • Viruset överförs till människa via myggor (framför allt Aedes-släktet). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Viruset sprids till människor via myggor av släktet Aedes som har virus i sina spottkörtlar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ursprungligen överförd av Aedes aegypti myggan är viruset relaterat till missbildningar och neurologisk skada hos spädbarn, barn av smittade mödrar under graviditeten. (aazsante.fr)
 • Zikavirus är ett virus som överförs av Aedes -myggor hos människor orsakar en vanligen mild sjukdom som kallas zikafeber . (wikipedia.org)
 • Sjukdomen orsakas av ett virus som överförs av Aedes myggor. (bahia.se)
 • Chikungunya , eller chikungunya-feber , orsakas av ett alpha-virus (familjen Togaviridae) och sprids via Aedes-myggor , främst utomhus. (akutasjukdomar.se)
 • Den invasiva arten Aedes japonicus som sprider sig norrut i Europa, och som skulle kunna komma till Sverige, har fått namnet kyrkogårdsmygga eftersom den ofta etablerar sig på kyrkogårdar i nya områden. (forskning.se)
 • Den orsakar mer än 50 000 dödsfall varje år och hundratals miljoner människor blir sjuka av myggbett från Aedes aegypti. (sverigesradio.se)
 • Myggor av typen Aedes, som sprider virussjukdomarna zika, dengue och chikungunya, huserar i många av jordens mer bebodda delar och bidrar till en enorm och stigande sjukdomsbörda. (umu.se)
 • Att förutsäga den framtida utbredningen av Aedes samt utbrotts- och spridningsmönster av Zika, är av största vikt för att kunna utveckla motåtgärdsstrategier & policies, samt är en förutsättning för att kunna designa interventionsstudier som testar nya vacciner och terapier. (umu.se)
 • Året efter, i samma skog hittas det hos det släktet av myggor som fortfarande är den främsta smittospridaren, Aedes, i Zika-skogen. (svt.se)
 • Dengue Feber Government Actions Planera mot Aedes Mosquito Stick Figur Pictogram Ikoner. (vecteezy.com)
 • Dengue feber symtom och behandling Aedes Myggpinne Figur Pictogram Ikoner. (vecteezy.com)
 • Aedes- myggan, som är värd för Dengue-febervirus. (sidaalumni.se)
 • Teamet hittade Borrelia DNA i tio Culicidae myggarter, bestående av fyra distinkta släktingar (Aedes, Culiseta, Culex och Ochlerotatus). (borrelia-tbe.se)
 • Idag är vår kunskap om Aedes myggans populationstäthet, samt dess förmåga att sprida sig till nya områden, bristfällig, och det saknas validerade metoder för prediktion av myggtätheten över tid och rum. (umu.se)
 • Ladda ner gratis bilder om Pulpa, Aedes Aegypti, Sjukdom från Pixabay's galleri med över 940 000 public domain foton, illustrationer och vektorer. (web-apotek-sverige.life)