• NS-generatorer tar ut tillgängligt kväve i omgivande luft från andra gaser, med hjälp av PSA (Pressure Swing Adsorption) -tekniken. (processnet.se)
 • OS-generatorer tar det tillgängliga syret i den omgivande luften från de andra gaserna med hjälp av PSA-tekniken (Pressure Swing Adsorption). (processnet.se)
 • Examples of other surface features that can influence the speed of the protein adsorption and thus the healing process are surface energy and hydrophilicity of the surfaces. (mah.se)
 • Inriktningen för denna anställning är avancerad rening av kommunalt avloppsvatten med fokus på avskiljning av organiska mikroföroreningar med metoder som adsorption och membranfiltrering. (mynetworkglobal.com)
 • Metoder för beräkning av viktiga designparametrar för utrustning samt separationsgrad och energiåtgång för följande separationsmetoder: filtrering, membranfiltrering, indunstning, destillation, adsorption/kromatografi och torkning. (lth.se)
 • Utvecklingen av en strömlinjeformad process för att producera högkvalitativa MAC produkter för adsorption av fosfor studeras inledningsvis. (kth.se)
 • Den molekylsiktar är gjord av speciell process, med karaktärerna i perfekt kristallisering, val adsorption, djup torr, icke-toxiska och smaklös, god flytbarhet. (chalcochem.com)
 • This European Standard specifies the standard reference method (SRM) based on a sampling system with a condensation/adsorption technique to determine the water vapour concentration in the flue gases emitted to atmosphere from ducts and stacks. (sis.se)
 • NOTE 1 For saturated conditions the condensation/adsorption method is not applicable. (sis.se)
 • Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar eller finns i anrikad form på ytan av ett fast material eller en vätska. (wikipedia.org)
 • Enheterna för adsorption passar både små och stora flöden för filtrering av upplösta organiska ämnen, polering och borttagning av klor. (mellifiq.com)
 • Karbon disulfid adsorption och återvinning pellets kol, som med hög adsorption och desorption kapacitet, som c används i stor utsträckning i kemiska fabriker, möbel fabriker, nd beläggning material fabriker och så vidare. (huahurcarbon-tr.com)
 • Printing of layers of proteins is well established, as is adsorption of proteins to surfaces properly modified with surface chemical functionalities. (diva-portal.org)
 • Två laborationer på filtrering/membranseparation och adsorption/kromatografi samt fyra projektuppgifter inom val av separationsmetod, indunstning, adsorption/kromatografi samt torkning. (lth.se)
 • Our data conclusively rule out models of C-60 adsorption which involve a mixture of physisorbed and chemisorbed molecules [K. Sakamoto, et al. (lu.se)
 • Activation of softwood fibres and xylan sorption The project will develop procedures to activate softwood pulps by application of upgraded and purified hardwood xylans to the fibre surface or by adsorption of modified xylan onto the fibre surface layer. (vinnova.se)
 • The calculated adsorption energy at the vacancies is 120 kJ/mol larger than that oil the five-fold-coordinated Ti4+ sites located in the rows on the TiO2 surface. (lu.se)
 • The band bending does not change with further 4TBP deposition when saturating the surface to monolayer coverage, where the TiO2 surface is effectively protected against further adsorption by the dense 4TBP layer. (lu.se)
 • Nanometer structures are thought to be important as attachment sites for the early adsorption of blood proteins on the implant surface when implants are introduced into the body. (mah.se)