• De adrenerga receptorerna brukar grovindelas i två klasser, alfa och beta, efter vilken typ av G-protein som de använder för att binda till sig katekolaminerna. (wikipedia.org)
  • Alfa-2-adrenerga receptorer använder Gi- och Go-proteiner som ligander. (wikipedia.org)
  • Detta protein kallas acetylkolinreceptorn och består av fem olika enheter (två α-/alfa-, en β-/beta-, en δ-/delta- och en ε-/epsilonenhet). (socialstyrelsen.se)