• Adrenalektomi är en operation i vilken en eller båda binjurarna avlägsnas, 500mg. (speakeasypress.com)
  • adrenalektomi är en stor operation och långtidseffekterna av behandlingen är okänd rekommenderas inte behandlingen i allmänhet. (apotekvarer-nettbutikk.life)
  • 2 652 Endokrinologi Orsaker till primär binjurebarkssvikt Addisons sjukdom Autoimmun isolerad del i autoimmun polyglandulär sjukdom (APS) Enzymdefekter inklusive kongenital binjurebarkshyperplasi Infektioner: sepsis, tuberkulos, hiv, svamp Övriga, ovanliga orsaker: metastaser blödning pga trauma eller antikoagulans adrenoleukodystrofi (adrenomyeloneuropati) bilateral adrenalektomi kortisolsynteshämmande läkemedel (ketokonazol, mitotan) rörlighet/-funktion liksom immunsystemet påverkas. (docplayer.se)
  • I den senare utvecklingen av den kirurgiska behandlingen använde sig Smithwick till och med av adrenalektomi i kombination med avlägsnandet av den. (speakeasypress.com)