• Därefter leds arbetet av styrgrupper med ledamöter från parterna. (docplayer.se)
  • Kansliets resurser i övrigt anpassas efter vad som krävs för det administrativa arbetet. (docplayer.se)
  • Styrgrupper Leder arbetet och ansvarar inför styrelsen för respektive arbetsområde. (docplayer.se)
  • Det administrativa arbetet på enheterna omfattar framför allt stöd till forskarna som är kopplade till enheten och utbildningsadministration inom både grundutbildningarna och uppdragsverksamhet, men även viss ekonomi, personal, forskarutbildning och administrativt arbete i övrigt. (ki.se)
  • Tjänstemän vid ministeriet och ambassaderna följer genom styrgrupper, projektbesök, mellanutvärderingar och regelbunden kontakt hur arbetet framskrider, hur pengarna används, vilka risker som finns och hur pålitlig rapporteringen är. (um.fi)
  • Därutöver har hon haft en rad universitetsuppdrag i styrgrupper och projektgrupper samt suttit som ledamot i flera råd och grupper, bland annat Utbildningsstrategiska rådet, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning och styrgruppen för interaktiva, kreativa miljöer. (umu.se)
  • Personuppgifter behandlas endast av behörig personal, styrelse eller styrgrupper inom Nätverket 100%, samt den av nätverket anlitad IT administratör. (natverket100procent.se)
  • Användarperspektivet ökar serviceanvändarnas förtroende för den politiska och administrativa verksamheten samt tjänsterna, vilket märks bland annat som hälsofördelar för personalen. (kommunforbundet.fi)
  • Administrativa dokument och rutiner bland annat: Egen vårdbegäran, Handbok Hjälpmedel, kontakttyper, Master befolkning, miljöpolicy och utbildningsuppdrag för AT/ST-läkare. (regiongavleborg.se)