• Vid rekrytering av teknisk/administrativ personal gör ansvarig HR-specialist ett första urval för att sedan lämna detta till chef vid berörd avdelning för vidare urval. (hb.se)
 • En administrativ chef har det övergripande personal- och verksamhetsansvaret för gruppen. (varbi.com)
 • Elizabeth Neu Morén, administrativ chef, 018-471 1013 [email protected] (varbi.com)
 • Till sin hjälp har prefekten, en administrativ chef ( Thomas Nordgren ), en studierektor för grund- och avancerad nivå ( Peter Åkerbäck ), en studierektor för forskarnivån ( Sunnee Billingsley ) och en biträdande studierektor för samtliga nivåer ( Anna-Carin Haag ). (su.se)
 • Skolans administrativa organisation leds av en administrativ chef. (kth.se)
 • Nu söker vi en Administrativ chef för ett längre konsultuppdrag till vår kund SLU. (poolia.se)
 • Som administrativ chef kommer du att ha en viktig funktion i att skapa bra förutsättningar och stöd för vår verksamhet. (poolia.se)
 • Institutionens personalstyrka består av forskare/lärare samt teknisk-administrativ personal. (su.se)
 • Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. (su.se)
 • Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. (sh.se)
 • Lärare, forskare, administrativ personal och studenter arbetar tillsammans för ett hållbart och inkluderande universitet. (gu.se)
 • Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för global folkhälsa (GPH). (ki.se)
 • Institutionen f r fysik har ca 85 medarbetare, varav 12 professorer, 28 vriga disputerade, ett 35-tal doktorander och ett 10-tal teknisk-administrativ personal, samt tillf lligt anst llda. (vakanser.se)
 • Här arbetar också bland annat föredragande jurister, notarier (jurister som har en utbildningstjänst), fiskaler (domare under utbildning), domstolshandläggare, ordningsvakter och administrativ personal. (domstol.se)
 • All administrativ personal arbetar fortfarande på distans. (bike.se)
 • Arbetsuppgifter: handhållning och beställning av kontorsmaterial till personal, organisera luncher för gäster, viss fakturahantering, svara i telefon, ansvarig för kassan samt rikskuponger, posthantering m.m. (visualcv.com)
 • Han säger också varslet kommer att påverka hela verksamheten och att så väl adminstrativ som konstnärlig och teknisk personal kommer att beröras. (sverigesradio.se)
 • Samtidigt snabbutbildas bland annat anestesipersonal för att kunna jobba med intensivvårdspatienter i stället för på centraloperation och personal från avdelningarna för kirurgi och ortopedi för att kunna gå över till att arbeta på intensivvårdsavdelningen, IVA, och akutmottagningen. (regionjh.se)
 • Vi är nu i gång och rekryterar personal som ska arbeta åt oss. (barometern.se)
 • Projekt ska arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal hos företag inom tillverkningsindustrin i Eksjö kommun, Vetlanda kommun, Sävsjö. (esf.se)
 • Du kommer att arbeta i ett företag där ett systematiskt arbetssätt, serviceorientering, samarbete och engagemang värdesätts och där vi satsar på att utveckla vår personal. (manpower.se)
 • Den gäller bara personal som ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn i sitt arbete. (skolverket.se)
 • Här hittar du all vår personal och våra kontaktuppgifter. (linkoping.se)
 • I förteckningen nedan hittar du information om och kontaktuppgifter till UI:s personal. (ui.se)
 • Våra medarbetare hittar du via länken "Personal" till vänster, eller via universitetets personalkatalog. (su.se)
 • Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal. (uu.se)
 • skall ing i anst llningen, graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid h gskolan samt f rm gan att informera om forskning och att samverka med det omgivande samh llet skall tillsammans utg ra h lften av under laget vid en sammantagen v rdering av samtliga bed mningsgrunder. (vakanser.se)
 • Med anledning av detta har kontaktvägar upprättats för personal och studenter i behov av krishjälp. (kth.se)
 • Samtliga blanketter och mallar för studenter och personal. (kmh.se)
 • Vi bidrar till ny kunskap för studenter inom våra åtta fakulteter, och har en engagerad administrativ verksamhet. (gu.se)
 • I annonsen på Linkedin beskrivs uppdraget som "arbete i en administrativ roll för två väldigt sysselsatta kontor. (expressen.se)
 • Nu snabbutbildas administrativ personal från regionstaben som har erfarenhet från sjukvården för att återuppväcka sina sjukvårdskunskaper - och för att kunna stärka upp i vården. (regionjh.se)
 • Det är personal som jobbar administrativt som har erfarenhet från sjukvården, men den kan ligga ganska många år tillbaka i tiden. (regionjh.se)
 • Vårt team består av engagerad, välutbildad och professionell personal som har många års erfarenhet av estetiska behandlingar. (eriksbergskliniken.se)
 • I rollen som administrativ assistent ingår du i institutionens administrativa grupp som för närvarande består av 16 personer. (varbi.com)
 • Under utbildningsdagen som personal från regionstaben går igenom är de huvudsakliga delarna föreläsningar om covid-19 och basala hygienrutiner samt praktiska övningar i hjärt- och lungräddning, provtagning, hur de hanterar en akut sjuk patient och i regionens journalsystem. (regionjh.se)
 • I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), sex representanter för lärarna, två representanter för teknisk och administrativ personal samt tre representanter för studenterna (en från forskarutbildningen och två från grundutbildningen). (su.se)
 • Här nedanför kan du se hur vår teknisk-administrativa personal (TA-personal), är organiserad. (su.se)
 • Hållbarhet, inkludering och integration för adminstrativa personal inom högre utbildning är fokus för ett nytt STINT-finansierat projekt (SiiUss) som är ettt samarbete mellan University of the Philippines Diliman (UPD) och KI. (ki.se)
 • Målen för detta nya projekt är att ge administrativ personal inom högre utbildning en större förståelse för internationalisering, att betona vikten av inkludering och mångfald och att mer aktivt engagera dem i internationaliseringsprocesserna vid sina respektive institutioner. (ki.se)
 • Mottagningarna anställer legitimerade psykoterapeuter, legitimerade psykologer, organisationskonsulter och administrativ personal. (sanktlukas.se)
 • Den visade att höga skor, 4% biomedicinska analytiker, 2% psykologer kostnader och rädsla för att bli anmäld av vårdper- och 26% icke medicinsk personal (logistiker, finan- sonal hindrar gömda i Sverige från att få tillgång till siella controllers och administratörer). (lakareutangranser.se)
 • Wahlström har fått ansvaret för att leda en central bemanningsorganisation med mandat att flytta personal i Region Jämtland Härjedalen för att kunna stärka upp där det behövs när antalet patienter med covid-19 ökar. (regionjh.se)
 • I dag ökar antalet administrativ personal inom vården radikalt samtidigt som vissa vårdande yrkesgrupper minskar. (idg.se)
 • Det handlar om upp emot 15 personer inklusive administrativ personal. (barometern.se)
 • Administrativ organisation inom utrikesförvait- ningen. (lagen.nu)
 • 3 8 Arbetstidens förläggning 8.1 För heltidsanställd teknisk och administrativ personal gäller följande: Fast tid Fastställs till klockan måndag-fredag. (docplayer.se)
 • 8.2 För heltidsanställd personal inom lokalvården gäller följande: Fast tid Fast tid fastställs till klockan måndag-fredag. (docplayer.se)
 • Fast läkarkontakt gynnar både patienter och personal. (e-pages.dk)
 • Totalt har teatern 99 fast anställda, inklusive artister, teknisk och administrativ personal. (sverigesradio.se)
 • Direktoratet för säkerhet inom generaldirektoratet för personal och säkerhet har det övergripande ansvaret för säkerheten inom kommissionen, under överinseende av kommissionsledamoten med ansvarar för säkerhetsfrågor som är ansvarig för detta. (europa.eu)
 • 2 Tillämpningsområde Avtalet gäller all teknisk och administrativ personal med undantag av timanställda anställda eller en grupp av anställda som träffar enskilda överenskommelser med arbetsgivaren anställda vid Universitetets växel. (docplayer.se)
 • Sök info, utbildning, personal etc. (sh.se)
 • Arena personal rekryterar l pande till uppdragsgivare och nskar din ans kan och meritf rteckning med referenser snarast. (vakanser.se)
 • Struktur f r dokumentation av meriter terfinns p www.umu.se/personal/umu_internt/anstallningsordning.htm under p 4.2. (vakanser.se)
 • Den ordinarie arbetstiden förläggs enligt följande: 3.1 Teknisk och administrativ personal Mellan 8.00 och måndag tom torsdag, fredag mellan 8.00 och med 30 minuters lunchrast. (docplayer.se)
 • Jag tror att vården måste fokusera på de områden där kommunikationen med patienter och personal är ofullständig och kvaliteten i informationen brister, det vill säga informationsglapp och datakvalitet. (idg.se)
 • https://archive.is/20150812070302/http://www.gso.se/sv/gso-staff/Goteborgs-Symfoniker/Administration. (wikipedia.org)
 • Personal från både UPD och KI deltog i "train the trainers" som arrangerades av SUCTI i oktober 2019. (ki.se)
 • Från och med den 1 april 2017 gäller ett nytt arbetstidsavtal för teknisk-administrativ personal (T/A-personal). (umu.se)
 • 1 dnr CF /2004 (ändring av dnr ) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal, ALFA. (docplayer.se)
 • Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt. (manpower.se)
 • 3.3 Personal vid Universitetets reprocentral: Mellan och med 30 minuters lunchrast. (docplayer.se)