• Det nya vaccinet och resultaten från studien kommer att presenteras vid två internationella konferenser: "Mucosal Vaccines, Adjuvants and Delivery" i Köpenhamn den 25-27 september 2013 och "7th Conference on Vaccines for Enteric Diseases" i Bangkok 6-8 november 2013. (gothiaforum.com)