• FAS kontrollerar bildning av fettvävnad (adipogenes), lagring av energi som fett i levern, utsöndring av fett från levern i form av VLDL, samt katabolism av fett i levern via produktion av en ligand för den nukleära receptorn PPAR alfa. (wikipedia.org)
  • En annan nyckelfaktor när man arbetar fram en vikthållningsplan är den mängd energi som kroppen tar upp, för att sedan potentiellt lagra den som fett efter adipogenes. (weightworld.se)