• De största grupperna är: G-alfas, som binder till och aktiverar adenylatcyklas i den cAMP-beroende signaltransduktionsvägen. (wikipedia.org)
  • Dessa ingredienser aktiverar adenylatcyklas tillgängliga i fettvävnaden för att frisätta fria fettsyror till den högsta graden. (halsofabriken.com)
  • Adenylatcyklas bildar cykliskt adenosinmonofosfat, cAMP, från ATP. (wikipedia.org)
  • De biokemiska effekterna av litium är komplexa, men dess terapeutiska effekter tillskrivs generellt påverkan på två så kallade second messenger-system, nämligen adenylatcyklas/cAMP-systemet och fosfolipas C/inositolfosfat-systemet [1]. (lakartidningen.se)
  • När väl adenylatcyklas-enzymet har aktiverats, omvandlar den direkt till cAMP och, i sin tur, ökar detta nivåerna av hormonkänsligt lipas samt en speciell kinasprotein i kroppen. (slimeasydiet.com)
  • Dock kan det genom att imitera det andra hormonet påverka nivåerna av fosfor , kalcium och vitamin D . Det är viktigt vid graviditet samt vid flera intracellulära signalöverföringar såsom av cAMP och adenylatcyklas . (wikipedia.org)
  • Adenylatcyklas är ett enzym som är involverat bland annat i intracellulär signalering. (wikipedia.org)
  • Naturliga ingredienser i denna forskolin tillägg aktivera effektivt adenylatcyklas enzym. (halsofabriken.com)
  • När de administreras till en patient, har Forskolin effekten av aktivering av en speciell enzym som kallas adenylatcyklas. (slimeasydiet.com)
  • G-alfai, som också binder till adenylatcyklas, men hämmar enzymets aktivitet istället för att aktivera det. (wikipedia.org)
  • När adenylatcyklas enzymet har aktiverats, aktiverar garcinia total diet detta lipoproteiner omfattande för att bryta ner fettceller. (halsofabriken.com)