• detektion av: norovirus GI/GII, rota-adenovirus Prover: avföring, kval. (nal-vonminden.com)
  • University of Oxfords ChAdOx1 nCoV-19 är en vaccinvektor mot adenovirus utvecklat av universitetets Jenner Institute. (iminstad.info)
  • Vaxzevria , tidigare AZD 1222 , tidigare ChAdOx1 nCoV-19 , är ett Covid-19-vaccin som utvecklats av Oxfords universitet och AstraZeneca , Vaccinet ges intramuskulärt i två doser med användande av en vektor som är ett modifierat schimpans - adenovirus benämnt ChAdOx1. (wikipedia.org)