• Andra fall kan orsakas av humana parainfluensavirus, humant respiratoriskt syncytialvirus, adenovirus, enterovirus och metapneumovirus. (wikipedia.org)
 • 1) Nyligen funna luftvägsvirus såsom humant metapneumovirus och humant coronavirus NL63 utgör ett par procentenheter var. (netdoktorpro.se)
 • Humant metapneumovirus är nu det först beskrivna humana viruset tillhörande Metapneumovirus . (folkhalsomyndigheten.se)
 • Humant metapneumovirus genomiska uppbyggnad. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Under 2018 offentliggjordes resultatet från en in vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme ® att oskadliggöra humant coronavirus - en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. (enzymatica.se)
 • Detekterbara analyter: humant immunbristvirus 1/2 Ab Prover: helblod/s. (nal-vonminden.com)
 • Fungerar väl för herpes simplexvirus och HIV, hyggligt för herpes zoster, influensavirus coxsackie/echovirus, adenovirus och CMV. (internetmedicin.se)
 • Studien visar att ColdZyme har förmågan att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (rhinovirus, influensavirus, respiratory syncytial virus och adenovirus) som orsakar förkylning hos människor. (enzymatica.se)
 • Könsvårtor 0 frågor Sexuellt överförd form av anogenitala vårtor orsakade av humant papillomvirus. (lookformedical.com)
 • Livmoderhalscancer (cervixcancer) är en cancerform som är starkt förknippad med humant papillomvirus (HPV). (wikipedia.org)
 • I Sverige har cirka 70 % av personer 30 år antikroppar mot CMV och herpes simplex och mer än 95 % mot EBV och humant herpesvirus 6 (HHV-6). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ett flertal virus har påvisats som patogen faktor, bl a arter av Herpesvirus, Adenovirus, Poxvirus och Myxovirus. (lookformedical.com)
 • Det är den sjätte av exantemsjukdomarna, och den orskas av HHV-6 (humant herpesvirus 6). (lookformedical.com)
 • RS-virus förekommer i cirka tio procent, adenovirus i åtta procent och influensa A i fyra procent. (netdoktorpro.se)
 • Adenovirus är också DNA-virus, men latens och reaktivering har troligen inte samma betydelse för virusspridning som för herpesvirusgruppen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • DAX Ytdesinfektion 75+ r effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. (centralshoppen.se)
 • En struktur från coronaviruset kopplas till en maskinellt (rekombinant) framställd vektor av ett humant adenovirus. (proletaren.se)
 • Den nya metoden bygger på rekombinant humant vävnadstransglutaminas som antigen vilket ger en lika hög sensitivitet och specificitet jämfört med den nuvarande metoden. (studylibsv.com)
 • 1) Nyligen funna luftvägsvirus såsom humant metapneumovirus och humant coronavirus NL63 utgör ett par procentenheter var. (netdoktorpro.se)