• Till skillnad från andnings processer är ATP-generationen under jäsningen begränsad till fosforylering på substrat nivå under vilken en fosfatgrupp överförs till adenosindifosfat (ADP) från ett energirikt fosforylerat substrat 2 . (jove.com)
  • [ 3 ] Energi frigörs ur ATP genom att den tredje fosfatgruppen dissocierar genom hydrolys vilket resulterar i adenosindifosfat (ADP) och en fri fosfatgrupp . (wikipedia.org)
  • När en molekyl ATP används blir den till adenosindifosfat, som har en fosfat mindre, vilket återanvänds i mitokondrien för att användas av cellen igen, för energi. (wolber.se)