• I DNA binder sig adenin via två vätebindningar till den komplementerande basen tymin. (wikipedia.org)
 • Tymin er én av de fire nitrogen basene som inngår i nukleotidene som bygger opp DNA ( adenin (A), tymin (T), cytosin (C) og guanin (G)). I RNA er tymin erstattet av nitrogenbasen uracil (U). (wikipedia.org)
 • I DNA bindes tymin via to hydrogenbindinger til komplementærbasen adenin på motsatt tråd i dobbeltspiralen. (wikipedia.org)
 • De består av de fyra baserna Adenin (A) bundet till Tymin (T), och Cytosin (C) bundet till Guanin (G). (nrm.se)
 • Kvävebasen adenin (A) binder till tymin (T) och guanin (G) till cytosin (C). (genteknik.se)
 • Antikroppar består av tjugo olika aminosyror vilka sätts ihop utifrån den mall av baser - nukleotiderna adenin, cytosin, guanin och tymin - som finns i generna. (forskning.se)
 • Guanin, Adenin, Cytosin och Tymin = GACT, utgör basen för DNA-molekylen som bygger upp allt liv på jorden. (instantbook.se)
 • Baserna parar alltid på ett visst sätt: adenin (A) med tymin (T) och cytosin (C) med guanin (G) - det är sant romantiskt. (interestrip.com)
 • är aktiv i syntesen av purin, guanin, adenin/pyrimidin och tymin. (tonyberglund.se)
 • Stegpinnarna är kemiska föreningar av kvävebaserna adenin, tymin, guanin och cytosin. (birchard.biz)
 • Adenin endast par med tymin och cytosin bara par med guanin. (scienceaq.com)
 • Denna modell löser mycket elegant de problem man hade med att förklara att antalet adenin (A) var lika stort som antalet tymin (T), och att antalet cytosin (C) lika stort som antalet guanin (G). Modellen förklarade också hur kopiering av DNA skulle kunna vara möjlig. (ehinger.nu)
 • Överallt där det finns en adenin i den ena strängen, finns det en tymin i den andra, och vice versa. (ehinger.nu)
 • Vilken bindning är starkast, adenin - tymin eller guanin - cytosin, och varför, sälja tamik recept. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Det finns fyra typer av kemikalier som används i DNA: adenin, tymin, cytosin och guanin. (mmgec.com)
 • När varje färg representerar en kemisk komponent, para ihop färgerna enligt det sätt som en DNA-sträng använder varje förening: adenin alltid förknippade med tymin, och cytosin är alltid kopplat med guanin. (mmgec.com)
 • Gener är uppbyggda av DNA som i sin tur byggs upp av nukleotider, adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Det är sekvensen, ordningsföljden av dessa som bestämmer den genetiska koden. (katt.nu)
 • Där används inte ettor och nollor utan kvävebaserna (A)Adenin, (C) Cytosin, (G) Guanin och (T) Tymin. (friasidor.is)
 • DNA er en type nukleinsyre med deoksyribose for sukker og adenin, og guanin, cytosin og tymin som nitrogenholdige baser. (scienceaq.com)
 • Gemensamt namn för de mindre molekyler som utgör tecknen i DNA-molekylen kvävebaserna är adenin, cytosin, guanin och tymin. (studylibsv.com)
 • Nukleinsyrornas baser kan bilda v tebindningar p s s tt att cytosin och guanin bildar ett par och adenin och tymin (urasil i RNA) bildar ett annat par. (solunetti.fi)
 • Det gamla DNAt har ju fyra olika baspar som kan kombineras - Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) och Tymin (T). (zoeland.se)
 • Strukturen er modellert til å representere de tvinner trådene består av sukkere og fosfatgrupper og de fire nitrogenholdige baser (adenin, tymin, guanin og cytosin). (gtgrafics.com)
 • Bland de baser som utgör den mänskliga arvsmassan, upprepningar av sekvenser som består av cytosin och adenin, såväl som sekvenser som består av tymin. (sverige-apotek.life)
 • De kände också till att DNA-molekylen innehöll fyra olika baser adenin, tymin, guanin och cytosin (förkortade A, T, G och C), men ingen kände till hur strukturen såg ut. (cancer.se)
 • Paul Modrich utforskade reparation av missparade baser - då de baser som sitter mitt emot varandra i DNA inte är i enlighet med "Watson-Crick-regeln": adenin emot tymin, och cytosin mot guanin. (sciencefacultymagazine.se)
 • Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). I RNA finns adenin, guanin, cytosin och uracil (U). När nukleotiderna länkas samman som i DNA och RNA kallas molekylen en nukleinsyra. (socionicasys.info)
 • Molekylmodell av NADP+ Molekylmodell av NADPH Nikotinamid-adenin-dinukleotid Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Vitamin B3 omvandlas till två molekyler kallade NAD (nikotinamid-adenin-dinukleotid) och NADP (Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat) vilka är nyckelkomponenter för ATP, dvs energibildningen. (ortagubben.se)
 • för produktion av enzymerna NAD (nikotinsyra) och NADH (Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid) som medverkar till att förbränna bl.a. kolhydrater och fetter. (fitnesskampsport.se)
 • I RNA förenas adenin med ribos och bildar nukleosiden adenosin. (wikipedia.org)
 • Adenosin är en liten organisk molekyl som är uppbyggd av kvävebasen adenin och sockergruppen ribos. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Den består av adenin, sockermolekylen ribos, samt tre fosfatgrupper,s amt är således per definition en nukleotid. (sverige-apotek.life)
 • Förklaringen till fenomenet är att i lyscellerna oxideras ämnet luciferin under inverkan av luciferas som är ett enzym samt ATP, en förkortning av adenosintrifosfat, som är en biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat samt syre, varvid ljus uppstår. (skillingaryd.nu)
 • 2) Riboflavin er en elektrontransportør i form av flavoproteinet FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavinmononukleotid). (uio.no)
 • FAD, Flavin-Adenin-Dinukleotid , coenzym, som indgår i en række forskellige redoxreaktioner i cellen, fx i citronsyrecyklus og i respirationskæden (se mitokondrie ). (denstoredanske.dk)
 • I RNA binder sig adenin på motsvarande sätt till uracil. (wikipedia.org)
 • Uracil matchar adenin, guaninmatcher till cytosin, cytosinmatcher till guanin och tyrosinmatcher till adenin. (scienceaq.com)
 • 1. Celler och deras energiomsättning a) Cellerna producerar energi från oorganiska molekyler i näringen b) Adenosintrifosfat (ATP) är sammansatt av adenin, deoxiribos och tre fosfatgrupper c) Nettoresultatet vid glykolysen, då en glukosmolekyl nedbryts, blir två ATP-molekyler och två reducerade koenzymer d) I jästceller ombildas pyruvat till etanol under aeroba förhållanden 2. (spotidoc.com)
 • Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADP), NADP+ (oxiderad) eller NADPH (reducerad) är en molekyl som används i levande organismer för att överföra kemisk energi. (wikipedia.org)
 • Personer uden Huntingtons sygdom har mellem 6 og 35 gentagelser ( repeats ) af DNA-sekvenser med baserne CAG ( cytosin-adenin-guanin ) på genet, hvorimod bærere af sygdommen har mindst 36 gentagelser. (videnscenterfordemens.dk)
 • I ren form bildar adenin pärlemorglänsande fjäll eller nålar som är svårlösliga i kallt vatten, men lättlösliga i hett vatten. (wikipedia.org)
 • I DNA är adenin på motsvarande sätt förenat med deoxiribos till nukleosiden deoxiadenosin. (wikipedia.org)
 • Som du antagligen vet kan människans DNA representeras som en lång sträng över ett alfabet med storleken fyra (A, C, G, T), där varje bokstav representerar en viss nukleobas (adenin, cytosin, guanin och thymin). (kattis.com)
 • Dessa gener är mall för tillverkningen av (kodar för) proteiner som är delar av ett enzymkomplex kallat NAPDH-oxidas (nikotin-adenin-dinukleotid fosfat). (socialstyrelsen.se)
 • Skapa engelska ord som börjar med adenin av nästa bokstav, och lära sig fler ord om adenin, diemil sweden online. (timedmg.com)
 • Liksom adenin är det en purin och består av två ringar av kol, generiska alternativ till tamoneprin pris. (apoteksverige.life)
 • Antikroppar består av tjugo olika aminosyror vilka sätts ihop utifrån den mall av baser - nukleotiderna adenin, cytosin, guanin och tymin - som finns i generna. (lth.se)
 • Vi kopplar ihop några fler kvävebaser (adenin, tymin, cytosin och guanin) i två parallella strängar. (ehinger.nu)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos , en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner . (matfrisk.com)