• Primär binjurebarksvikt betecknas även som Addisons sjukdom (Morbus Addison) och orsakas av skada på binjurarna eller av läkemedel som blockerar kroppens produktion av kortisol. (netdoktor.se)
 • I 45 - Morbus Addison skildrar författaren och skribenten Linda Skugge hur det är att leva med Addisons sjukdom. (minabibliotek.se)
 • Du kan också få dessa symtom om du redan har diagnosen Addisons sjukdom. (1177.se)
 • Livsstil När hon fick diagnosen Addisons sjukdom, som innebär att kroppen inte kan producera tillräckligt med kortisol, började hon av ren rädsla att begränsa sig själv. (gp.se)
 • Addisons sjukdom , primär binjurebarksinsufficiens , är en sällsynt endokrin sjukdom som innebär att produktionen av kortisol , aldosteron och androgener i binjurebarken är nedsatt. (wikipedia.org)
 • Primär binjurebarksinsufficiens, eller Addisons sjukdom, är ett allvarligt men behandlingsbart tillstånd som drabbar vissa hundraser oftare än andra. (slu.se)
 • Vid misstanke om hypofysberoende hypersekretion av kortisol (Cushings sjukdom), primär hypersekretion av kortisol (Cushings syndrom), vid primär binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom) samt ektopisk ACTH-produktion. (karolinska.se)
 • Vid Addisons sjukdom har du brist på hormonerna kortisol och aldosteron. (1177.se)
 • Vanligare än APS1 är autoimmunt polyglandulärt syndrom typ 2 (APS2) som utöver Addisons sjukdom kan innebära diabetes typ 1, brist på vitamin B12 och autoimmun sköldkörtelsjukdom, ofta låg ämnesomsättning (hypotyreos) och mer sällan hög ämnesomsättning (hypertyreos). (socialstyrelsen.se)
 • Det är vanligare att personer med Addisons sjukdom har APS2 som även kan innebär diabetes typ 1, brist på vitamin B12 och autoimmun sköldkörtelsjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • Addisons sjukdom innebär att binjurarna fungerar dåligt eller inte alls vilket orsakar brist på det livsviktiga hormonet kortisol. (gp.se)
 • Addisons sjukdom är en hormonell (endokrin) sjukdom som medför att binjurarna inte tillverkar tillräckligt med kortisol och aldosteron. (socialstyrelsen.se)
 • Jag har en sjukdom som heter Addisons sjukdom, eller primär binjurebarkssvikt. (detailery.se)
 • Den dominerande orsaken (hos 80 till 90 procent) till Addisons sjukdom i Europa är autoimmunitet, vilket betyder att kroppens immunförsvar angriper binjurebarken. (socialstyrelsen.se)
 • Oftast autoimmun sjukdom med fokus på binjurebarken (= primär binjure-svikt, Addisons sjukdom). (praktiskmedicin.se)
 • Ofta förekommer Addisons sjukdom tillsammans med andra autoimmuna sjukdomar. (socialstyrelsen.se)
 • Andra ovanliga orsaker till Addisons sjukdom är blödning i båda binjurarna, antingen kopplat till infektion orsakad av framför allt meningokocker (Waterhouse-Friedrichsens syndrom) eller till följd av antifosfolipidsyndromet som innebär ökad benägenhet för proppbildning, vilket i sin tur kan leda till blödning i bland annat binjurarna. (socialstyrelsen.se)
 • Andra ovanliga orsaker till Addisons sjukdom är blödning i båda binjurarna. (socialstyrelsen.se)
 • Addisons sjukdom orsakas av nedsatt produktion av hormonet kortisol från binjurarna. (netdoktor.se)
 • Patienter med Addisons sjukdom söker ofta läkare upprepade gånger för trötthet, illamående och viktnedgång utan att få rätt diagnos. (wikipedia.org)
 • En av de patienter som först fick behandling för sjukdomen var John F. Kennedy , som diagnostiserades med Addisons sjukdom 1947 i London , där hans far Joseph Kennedy tjänstgjorde som amerikansk ambassadör mellan 1937 och 1940. (wikipedia.org)
 • Personer med sjukdomen bör bära med sig ett informationskort om hur stor mängd kortison som behöver ges, särskilt vid akut sjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • Addisons sjukdom beskrevs första gången i mitten av 1800-talet av den brittiske läkaren Thomas Addison. (socialstyrelsen.se)
 • Det är en väldigt ovanlig sjukdom. (gp.se)
 • Orsaken till Addisons sjukdom är i västerlandet nästan alltid autoimmun , vilket innebär att immunsystemet istället för att reagera mot kroppsfrämmande virus eller bakterier av misstag reagerar med kroppsegna vävnader . (wikipedia.org)
 • Den näst vanligaste orsaken till Addisons sjukdom hos unga pojkar och män är adrenoleukodystrofi eller adrenomyeloneuropati . (socialstyrelsen.se)
 • Den vanligaste orsaken till Addisons sjukdom i Europa är autoimmunitet. (socialstyrelsen.se)
 • Andra orsaker till sekundär binjurebarksvikt är tumör, sjukdom eller strålbehandling av hypotalamus eller hypofysen. (netdoktor.se)
 • Det är en sällsynt sjukdom som obehandlad leder till döden. (minabibliotek.se)
 • Vid kräkningar och magsjuka ska patienter med Addisons sjukdom uppsöka läkare akut, eftersom man förlorar vätska och salt och samtidigt inte kan ta upp medicinen. (wikipedia.org)
 • En sådan är autoimmunt polyglandulärt syndrom typ 1 (APS1) också benämnt APECED (autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi) som innebär låga kalciumvärden orsakade av låga nivåer av parathormon från bisköldkörtlarna (hypoparatyreoidism), Addisons sjukdom samt svampinfektion (Candida albicans) i hud, naglar och mag-tarmkanalen. (socialstyrelsen.se)
 • Exempel på en sådan sjukdom är autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 (APS1) som också benämns APECED (autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi). (socialstyrelsen.se)
 • P rimär binjuresvikt - Addisons sjukdom, återfinns hos cirka 1 000 personer i Sverige. (netdoktor.se)
 • Varje år insjuknar cirka 1 person per 100 000 invånare i Addisons sjukdom. (netdoktor.se)
 • Det kan vara svårt att förstå att symtomen beror på Addisons sjukdom. (1177.se)
 • Fem år har gått, Linda Skugge lever med en kronisk sjukdom som påverkar hela hennes tillvaro. (piratforlaget.se)
 • Linda Skugge skriver om tillvaron med en kronisk sjukdom och väver in massor av lästips. (minabibliotek.se)
 • Det är en berörande beskrivning av att leva med en kronisk sjukdom. (minabibliotek.se)
 • Addisons sjukdom resulterar därmed i en onormal förlust av natriumjoner ( hyponatremi ), som i sin tur minskar volymen blod i kroppen genom osmos . (wikipedia.org)
 • Tidigare var tuberkulos en vanlig orsak till Addisons sjukdom i Sverige och västvärlden. (socialstyrelsen.se)
 • Men det har varit svårt att hitta den biologiska kopplingen mellan stress och somatisk sjukdom och forskningen har främst varit inriktad på den akuta stressen. (lakemedelsvarlden.se)
 • Addisons sjukdom beror på binjurebarksvikt. (netdoktor.se)
 • Binjurebarksvikt är vanligtvis en smygande sjukdom som stadigt blir värre. (netdoktor.se)
 • Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning så snart det går om du tror att du har Addisons sjukdom. (1177.se)