• Adamantan är en polycyklisk cykloalkan och den enklaste diamantoiden med formeln C10H16. (wikipedia.org)
  • Hexametylentetraminavloppsvattenbehandling Kemikalier Aminer Hexametylentetramin ( HMTA ) är en vattenlöslig, heterocyklisk organisk förening med en burliknande struktur som liknar adamantan. (xinlongwei-chem.com)
  • Jämförelse av en ny och en gammal detektor som mäter samma snabbt avtagande signal efter att en stråle av högt exciterade adamantan-joner (små kol-molekyler med struktur som diamant) har injicerats i DESIREE. (su.se)
  • Amantadin är en organisk förening som är ett derivat av adamantan med en extra aminogrupp. (wikipedia.org)