• MCAD, eller "medium-kedja-acyl-koenzym A dehydrogenas", är ett enzym som syntetiseras från ACADM-genen. (wikipedia.org)
  • MCAD-enzymet finns i mitokondrien och medverkar under β-oxidationens första steg där den dehydrogenerar "acyl CoA" med medellånga kolväte-kedjor till "trans-2-Enoyl CoA" (FAD ⟶ {\displaystyle \longrightarrow } FADH2) och genererar på så sätt en dubbelbindning mellan de två kolvätena. (wikipedia.org)