• MCAD, eller "medium-kedja-acyl-koenzym A dehydrogenas", är ett enzym som syntetiseras från ACADM-genen. (wikipedia.org)
  • MCAD-enzymet finns i mitokondrien och medverkar under β-oxidationens första steg där den dehydrogenerar "acyl CoA" med medellånga kolväte-kedjor till "trans-2-Enoyl CoA" (FAD ⟶ {\displaystyle \longrightarrow } FADH2) och genererar på så sätt en dubbelbindning mellan de två kolvätena. (wikipedia.org)
  • Acyl-CoA tioesteraser är en grupp enzymer som katalyserar hydrolysen av acyl-CoA till fria fettsyror och fritt coenzym A och har därigenom en regulatorisk roll i lipidmetabolismen. (ki.se)
  • Koenzym A (CoA, CoASH, eller HSCoA), en bärarmolekyl, är en kemisk substans som inte är ett protein men som behövs för aktivering av några enzymer. (wikipedia.org)
  • Enzymer som katalyserar bildandet av acyl-CoA-derivat, levofloxacinum piller. (sverige-apotek.life)
  • Acetyl-CoA Beta-oxidationen Citronsyracykeln Pyruvat ^ [a b c d] Nnama, Helen. (wikipedia.org)
  • Plastidialt pyruvatdehydrogenaskomplexet (pPDHC) är namnet på det pyruvatdehydrogenaskomplex som återfinns i växtcellernas plastider och skiljer sig ifrån det pyruvatdehydrogenaskomplex (mPDHC) som återfinns i växtcellens cytosol och återfinns i mitokondrie-DNA:t . pPDHC förser de-novo fettsyrasyntesen , som hos växter sker i plastider, med huvuddelen av det acetyl-koenzym A (acetyl-CoA) som behövs. (wikipedia.org)
  • Fettsyrorna syntetiseras i plastider från acetyl-CoA som startsubstrat och på acylbärarprotein (ACP) (Fig. ​11). (migran.org)
  • Koenzym A förkortas oftast till -CoA eller i fritt tillstånd HS-CoA. (wikipedia.org)
  • Koenzym A, i form av acetyl-CoA, initierar Krebs-cykel (citronsyracykeln), en kemisk process i kroppen vilket resulterar i produktionen av koldioxid och adenosintrifosfat, också kallad ATP. (wikipedia.org)
  • I mitokondriens matrix "klipps" fettsyrorna ner till molekyler som best r av tv kolatomer (acetyl-CoA). (solunetti.fi)