• Vaccin mot lungsjukdom hos svin förorsakad av Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 2. (fass.se)
  • Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) kan orsaka livshotandesjukdom hos grisar. (sva.se)
  • Isolat av Pasteurella multocida och Actinobacillus pleuropneumoniae från luftvägarna hos grisar resistensundersöks inom SvarmPat. (sva.se)