• Cefalosporiner: En grupp bredspektrumantibiotika som först isolerades från Cephalosporium acremonium, en svamp i medelhavsområdet, hyaluronic acid 60caps. (apotekvarer-nettbutikk.life)