• I vanliga fall brukar soldaterna ha några dagars acklimatisering för att vänja sig vid värmen och fuktigheten, men vi körde igång med en gång, säger Kristoffer, skyttesoldat. (forsvarsmakten.se)
 • Efter fem dagars acklimatisering inledde teamet klättringen och avslutade sin uppstigning över lera, sand, grus och is på mindre än 24 timmar, och i så låga temperaturer som minus 5 grader Celsius. (bike.se)
 • acklimatisering , inom biologin den process varvid en organisms fysiologiska funktioner (t.ex. (ne.se)
 • Ifeoma Dieke har trots kort acklimatisering vuxxit bättre in i vårt spel, säger Ulf Palmquist. (fotbollskanalen.se)
 • Rene är stark i sin skridskoåkning vilket är en förutsättning för acklimatisering till SHL och spel på stor is. (difhockey.se)
 • Vi är inne i en viktig fas nu när vi noggrant slutplanerar allt kring och inför ett spel vad gäller resor, förläger och dess träning samt acklimatisering liksom det praktiska i Japan. (svensksegling.se)
 • Utom dessa specialarbeten har N. publicerat ett stort antal skrifter av allmän och programmatisk karaktär rörande anpassning och acklimatisering samt ärftlighets-lärans praktiska betydelse såväl genom växt- och djurförädling som också för samhälls- och befolkningsförhållanden. (runeberg.org)
 • Den bevaras odlad både i botaniska trädgården Viera y Clavijo samt i den för acklimatisering i La Orotava. (grancanaria.com)
 • 3 113 Reseersättning och traktamente 114 Tävlandes och ledares skyldigheter samt straffpåföljd 115 Firmainflytande och reklam 116 Television, radio och nya media 117 Bestämmelser för mästerskapstävlingar 118 Dopning 119 Dispens, tolkning och tvister 120 Litteratur 3 Svenska tillägg, det vill säga sådant som skiljer sig från internationella regler återfinns i regelboken i direkt anslutning till aktuell internationell regel och redovisas som Sv. (docplayer.se)
 • Du kan börja känna av effekterna av höjd här, för att hjälpa din acklimatisering kan du välja att spendera en extra dag och vila vid Horombo eller klättra till en basecamp under Kibo's topp Mawenzi. (indcen.se)
 • Det är troligare att du drabbas om du bestiger nya höjder snabbt och inte genomför de försiktighetsåtgärder som krävs såsom acklimatisering där man vänjer kroppen med den nya höjden och den minskade syretillgången. (healthexpress.eu)
 • Salthalten i karantänskaret var 5 promille lägre än i påsen, och temperaturen bara 1-2 grader högre, så jag släppte i fiskarna direkt utan acklimatisering. (saltvattensguiden.se)