• Läkemedel som innehåller metotrexat, acitretin eller apremilast. (1177.se)
 • Vid mer utbredd psoriasis provas ofta först smalbands-uvb och vid otillräcklig effekt traditionell systemisk behandling med metotrexat, acitretin eller PUVA. (docplayer.se)
 • Systembehandling Vid svårare psoriasisformer med artrit kan metotrexat med fördel användas, alternativt syntetiskt A-vitaminderivat ( acitretin ) eller ciklosporin. (nseo-sw.men)
 • Om något av dina läkemedel innehåller metotrexat eller acitretin, bör du inte dricka någon alkohol alls. (stegforhalsa.se)
 • Vanliga behandlingsmetoder för psoriasis är mjukgörande krämer, kortisonkrämer (antiinflammatoriskt), ljusbehandling (framförallt UVB) och i svåra fall läkemedel som metotrexat och acitretin. (nisim.no)
 • acitretin eller ens isotretinoin bara för att negativa effekter, till exempel ökad stress i den vätska som omger sinnet, kan hända, digoxin, metotrexat, metoxyfluran, eller ens tandvård antikoagulantia ( warfarin) eftersom sannolikheten för sina egna negativa effekter skulle kunna förbättras genom tetracyklin. (halsahealer.com)
 • Acitretin och isotretinoin får heller inte användas av fertila kvinnor om inte villkoren i ett program för att förhindra graviditet är uppfyllda. (lakemedelsverket.se)
 • Orala retinoider (acitretin, alitretinoin, bexaroten, isotretinoin och tretinoin) är mycket teratogena och får inte användas under graviditet. (lakemedelsverket.se)
 • För acitretin, alitretinoin och isotretinoin gäller villkoren i programmet alla fertila kvinnor. (lakemedelsverket.se)
 • Acitretin kan ges i kombination med UVB (Re-UVB) eller insert puva (Re-puva). (nseo-sw.men)
 • Etretinat kan bildas vid behandling med acitretin. (janusinfo.se)
 • En alternativ tablettbehandling är det A-vitaminliknande preparatet acitretin. (doktorn.com)