• Andra Gramnegativa kocker ( Moraxella catarrhalis , Neisseria meningitidis , Acinetobacter calcoaceticus) kan förväxlas med gonokocker i direktmikroskopi varför säker diagnos endast kan ställas genom odling. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Acinetobacter species är gramnegativa stavar inom familjen Moraxellae . (folkhalsomyndigheten.se)