• Acetylkolin är en signalsubstans och ett vävnadshormon i kroppen. (fass.se)
 • Senap innehåller nämligen ättiksyra som får kroppen att producera mer acetylkolin, en signalsubstans som frigörs av motorneuroner för att aktivera ("av-krampa") musklerna. (epochtimes.se)
 • Där binder acetylkolin till motorändplattans receptorer på muskeln och orsakar en sammandragning, kontraktion, av muskeln. (wikipedia.org)
 • Acetylkolin frisätts i nervändsluten, synapserna, och förmedlar impulser från nerverna till s.k. kolinerga receptorer. (fass.se)
 • I postsynapsens plasmamembran sitter en typ av jonotropa receptorer specifika för acetylkolin, vilkas jonkanaler öppnas så fort acetylkolin bundit till receptorn. (wikipedia.org)
 • Vid Alzheimers sjukdom (demens) blir hjärnan mindre känslig för acetylkolin. (dokteronline.com)
 • Acetylkolin har även en viktig funktion i hjärnan och en störd produktion är en del i Alzheimers sjukdom. (fass.se)
 • Min doktorsavhandling handlade om en signalsubstans i hjärnan, acetylkolin, som enklast kan beskrivas som motsatsen till adrenalin. (demenscentrum.se)
 • Alla läkemedlen hämmade enzymet, vilket gav till följd att mindre mängd acetylkolin kunde tillverkas. (forskning.se)
 • En längre pelare innebär att läkemedlet hade svagare påverkan på enzymet vilket innebär att en större mängd av det viktiga signalämnet acetylkolin kunde produceras. (forskning.se)
 • Resultatet blir minskad frisättning av acetylkolin, vilket gör att nervimpulsen inte når fram till muskeln. (socialstyrelsen.se)
 • Läkemedel som ökar koncentrationen av signalämnet acetylkolin har i studier visats minska sjukdomens symtom. (doktorn.com)
 • Perifert blockeras receptorerna för acetylkolin (kompetitiv blockad). (sva.se)
 • När acetylkolin frisätts ses effekter som minskad hjärtaktivitet, minskat blodtryck, ökad mag-tarmaktivitet med mera. (fass.se)