• Analys av det lysosomala enzymet arylsulfatas B (N-acetylgalaktosamin-4-sulfat sulfatas) används vid diagnostik av mukopolysackaridos (MPS) typ VI (Maroteaux-Lamy, OMIM#253200). (sahlgrenska.se)
  • Detta är en inlagringssjukdom där enzymet N- acetylgalaktosamin- 4- sulfatas antingen inte alls är aktivt eller också har lägre aktivitet än normalt. (apoteksverige.life)
  • Mukopolysackaridos typ IV är en sällsynt, lysosomal lagringssjukdom orsakas av en brist i N-acetylgalaktosamin-6-sulfat sulfatas (GALNS), som är ett enzym involverat i glykosaminoglykan (GAG) metabolism. (medikament.se)
  • Människor med blodgrupp AB har följaktligen både N-acetylgalaktosamin och galaktos på sitt H-antigen. (istanbulun2yakasi.com)