• acetylering, kemisk process där en acetylgrupp införs i en organisk förening och ersätter en väteatom, t.ex. (ne.se)
  • Kemiskt är acetylering en enkel process, och vi vet av erfarenhet att den ger riktigt bra beständighet. (lth.se)
  • I tumörcellerna kan man ofta se alltför lite acetylering av histonerna. (ki.se)