• är inget kemist utan spånar bara, visst kan det åckså vara så att lågan innehåller en del oförbränt syre som hinner ställa till det men propan C3H8 och acetylen C2H2 75% mot 50% väte, skillnaden borde inte vara så stor. (elektronikforumet.com)
  • En av problemen med andra bränslegaser är att flamfronthastigheten är väldigt mycket lägre, vilket innebär att lågan 'brinner ifatt' gasflödet först när hastigheten är tillräckligt låg och det är stor skillnad mellan propan och acetylen hur mycket man dra på innan lågan lyfter från munstycket. (elektronikforumet.com)
  • Så hvad enten du bruger CO2, Acetylen, Argon, Nitrogen, Oxygen eller Propan finder du den rigtige ventil med manometer her. (sbnet.dk)
  • Acetylen används främst för oxyfuel-skärnings- och lödningstillämpningar och erbjuder den hetaste lågtemperaturen av alla kommersiellt tillgängliga bränslegaser. (nippongases.com)
  • Vätgas och acetylen är dyra bränslen och används i flammor där extremt höga temperaturer eftersträvas. (energihandbok.se)
  • Acetylen produceras när kalciumkarbid får reagera med vatten , det bildas även kalciumhydroxid . (wikipedia.org)
  • Ett antal mindre gasolbehållare exploderade, men kvar i byggnaden fanns acetylen och syrgasbehållare. (sverigesradio.se)
  • De fyrar som drevs med acetylen var mycket tillförlitliga men hade också hög driftkostnad för gasen. (fyr.org)
  • Gasen (acetylen och syre) kommer in från centralledningar under skylten och går till gasfluxen som är "steampunkanläggningen" längst till vänster varifrån gasen leds till gasspararen rakt hitom lödaren där gasen stryps när brännaren hängs upp på kroken. (veloform.se)
  • Acetylen är ett gasformigt bränsle, vilket exempelvis kan användas vid förbränning när höga temperaturer eftersträvas. (energihandbok.se)