• Malonyl-CoA:t som bildas då enzymet är aktivt hämmar enzymet karnitin-O-palmitoyltransferas, som är det hastighetsbestämmande enzymet i metabolismen av fettsyror. (wikipedia.org)
 • Vad händer då acetyl-CoA bildas? (brainscape.com)
 • P s s tt bildas acyl-CoA, som vandrar genom mitokondriens innermembran med hj lp av aktiv transport. (solunetti.fi)
 • Acetyl Coa bildas citronsyracykeln monosackarider, fettsyror och aminosyror. (jklnyt.info)
 • Överskott av acetyl-CoA bildas och vid svält (och låga insulinnivåer) genom spjälkning av fria fettsyror eller som restprodukter vid metabolism av etanol. (blodgas.se)
 • Acetyl-L-Karnitin, även kallad ALC bildas vid hög-intensiv träning och är en produkt av L-Karnitin samt överflödig, oanvänd acetyl CoA. (gymkostbutiken.se)
 • Vad gäller fett så bryts det ner till fria fettsyror som sedan genom beta-oxidation omvandlas till acetyl-koenzym A. Båda kan helt enkelt användas, men av kolhydrater så bildas det en betydligt större mängd slaggprodukter i form av reaktiva syremolekyler. (fysiolabbet.se)
 • Det finns två källor till ämnet: Fettsyror bryts ned i betaoxidationen till acetyl-CoA. (wikipedia.org)
 • Acetyl-CoA-karboxylas är ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetyl-CoA till malonyl-CoA som är substrat, det vill säga byggsten, i syntesen av fettsyror. (wikipedia.org)
 • Både kolhydrater och alkohol bryts ner till acetyl-CoA vilket vid överskott omvandlas till fettsyror i levern. (dietdoctor.com)
 • Fettsyror från kroppens fettreserver bryts först ner till ett ämne som kallas acetyl coenzym A (acetyl CoA). (hallonketon.se)
 • Fettsyror bryts ned i mitokondrierna till acetyl-CoA som kan användas i citronsyracykeln för energi till cellerna, enalten pa natet recept. (apoteksverige.life)
 • Han går in på vetenskapen: "…vid relativ brist på insulin och ofta ett bra blodsocker räcker inte det glukos som levern producerar i glukoneogenesen alltid till för att cellerna ska kunna producera de intermediärer som behövs för att effektivt kunna förbränna fett, främst oxaloacetat behövs för att acetyl-CoA från fettsyror ska kunna förbrännas. (annikadahlqvist.com)
 • De måste gå via glykolysen för att bilda pyruvat, vilket sedan i sin tur bryts ner till acetyl-CoA som därefter går in i citronsyracykeln. (fysiolabbet.se)
 • Ketonbildning är av värde vid brist på glukos och processen kräver låga insulinnivåer, stimuleras av låga blodsockernivåer samt substrat för bildning av ketonkroppar som acetyl-CoA. (blodgas.se)
 • Omvandlingen av glukos till pyruvat och sedan acetyl-koenzym A sker inte av sig själv. (fysiolabbet.se)
 • Obalansen mellan glukogena hormoner ( glukagon , katekolaminer, kortisol , GH) och insulin ger en nettoökning av acetyl-CoA i levern. (medinsikt.se)
 • Plastidialt pyruvatdehydrogenaskomplexet (pPDHC) är namnet på det pyruvatdehydrogenaskomplex som återfinns i växtcellernas plastider och skiljer sig ifrån det pyruvatdehydrogenaskomplex (mPDHC) som återfinns i växtcellens cytosol och återfinns i mitokondrie-DNA:t . pPDHC förser de-novo fettsyrasyntesen , som hos växter sker i plastider, med huvuddelen av det acetyl-koenzym A (acetyl-CoA) som behövs. (wikipedia.org)
 • Fettsyrorna syntetiseras i plastider från acetyl-CoA som startsubstrat och på acylbärarprotein (ACP) (Fig. ​11). (migran.org)
 • Acetyl-CoA oxideras vidare i citrosyracykeln. (solunetti.fi)
 • Detta sker p grund av att acyl-CoA har olika uppgifter i cytoplasman (anaboliska uppgifter) och i mitokondrierna (kataboliska uppgifter). (solunetti.fi)
 • Vad genererar ketogenesen, förutom fritt CoA, och varför, samt i vilka celler sker denna process? (docplayer.se)
 • I det tredje steget, som katalyseras av E2-subenheten, sker en transacyleringsreaktion där acylgruppen flyttas över från tiaminkofaktorn till en koenzym-A (CoA). (wikipedia.org)
 • Puruvat reagerar med CoA och bildar acetylCoA, alternativ etopen priser. (apoteksverige.life)
 • Acetyl-CoA eller acetyl-koenzym A är ett ämne som består av en acetylgrupp och koenzym A. Det är en viktig mellanprodukt i cellens ämnesomsättning. (wikipedia.org)
 • S-CoA Observera att svavelatomen är en del av koenzym A. (wikipedia.org)
 • Koenzym A (CoA). (ehinger.nu)
 • CoA (koenzym A) kan bära på en acetylgrupp. (ehinger.nu)
 • Denna process ger acetyl CoA, som sedan leder till p-hydroxi-P-mety-glutaryl-CoA (HMG-CoA) som ses under5. (ketoniclabs.com)
 • MPS III C saknar enzymet acetyl CoA: alfa-glucosaminid-Nacetyltransferas. (home.blog)