• Det gällde läkemedlet acetazolamid som används för akut sänkning av ögontrycket där en tidigare oupptäckt hudbiverkning lades till. (lakemedelsvarlden.se)
  • Acetazolamid används också som ett diuretikum ( "vatten-piller") hos personer med hjärtsvikt, för att minska uppbyggnaden av vätska i kroppen. (medikament.se)
  • Acetazolamid används i människor med vissa typer av glaukom för att minska mängden av vätskan i ögat, vilket minskar trycket inne i ögat. (medikament.se)